1404. 2. januar.


1404. 2. januar. Reg. Dan. nr. *3878, Kong Erik 7. af Pommern stadfæster alle de priviligier og rettigheder, som hans forgængere på den svenske trone har givet Sko Kloster, udelades af Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.