1404. 13. januar.


Jens Brandsen af Ulstrup, væbner, pantsætter alt sit gods i Jylland til hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, ridder, for 30 mark sølv.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Brandsson de Wlstroparmiger salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod recognosco me nobili uiro domino Iohanni Nielsson de Awendzbergh militi in triginta marchis argenti in bona pecunia et datiua ex iusto debito infra proximum pasca integraliter persoluendis teneri et esse ueraciter obligatum/ pro quibus quidem triginta marchis prefato domino Iohanni Nielssonomnia bona mea ubicumque locorum in Iucia sita cum omnibus suis pertinenciis humidis et siccis quocumque nomine nominatis nil excepto per modum forweth impignero per presentes tali condicione inter me et memoratum dominum Iohannem Nielsson prehabita quod si predicta summa pecunie infra predictum terminum pasce per me uel meos heredes eidem domino Iohanni Nielsson totaliter persoluta non fuerit extunc omnia predicta bona mea per modum forweth sic inpignerata sepedicto domino Iohanni Nielsson et suis heredibus tamquam uiua uoce essent placito uendita et scotata absque omnibus adinuencionibus heredum meorum dictishielpræthæ[1] cedant iure perpetuo possidenda ♦ Insuper obligo me et meos heredes prefato domino Iohanni Nielsson et suis heredibus predicta bona ab impeticione seu contradiccione quorumcumque appropriare et penitus liberare ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Petri Hasæ/ Nicholai Thodersson/ Hwas de Saling / Iohannis Michaelis de Boozholm / Iohannis Thordsson / Petri Iensson / Thome Iensson et Eskilli Smid / presentibus est appensum ♦ Datum anno. domini millesimo quadringentesimo[2] quarto octaua epiphanie domini.

1. hielpræthæ] hielperæthæ Aa. 2. millesimo quadringentesimo] mcd Aa.

Oversættelse

Jens Brandsen til Ulstrup, væbner, til alle, som ser dette brev, evig hilsen i Herren. Alle nulevende og tilkommende skal vide, at jeg erkender, at jeg som følge af en retmæssig gæld i sandhed står i skyld og gæld til den velbyrdige mand hr. Jens Nielsen til Aunsbjerg for 30 mark sølv i gods og gangbare penge, som fuldt ud skal betales inden næste påske, for hvilke 30 mark jeg til førnævnte hr. Jens Nielsen ved dette brev pantsætter som forweth alt mit gods, hvor det end er beliggende i Jylland, med alle dets tilliggender, våde og tørre, med hvilket navn de end er benævnt, uden nogen undtagelse, på den betingelse, der forud er aftalt mellem mig og omtalte hr. Jens Nielsen, at hvis fornævnte sum penge ikke er blevet betalt fuldt ud til samme hr. Jens Nielsen inden førnævnte termin til påske af mig eller mine arvinger, da skal alt mit førnævnte gods, der således er pantsat som forweth, overgå til oftnævnte hr. Jens Nielsen og hans arvinger, som om det mundtligt var solgt og skødet på tinge, uden nogen udflugter fra mine arvingers side, kaldet hjælpered, til evig og retmæssig besiddelse. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle og i bund og grund fritage førnævnte hr. Jens Nielsen og hans arvinger førnævnte gods og i bund og grund at fritage dem for alle menneskers påkrav eller indsigelse derpå. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd Peter Hase, Niels Thodersen, Hvas fra Salling, Jens Mikkelsen fra Bosholm, Jens Thorsen, Peter Jensen, Thomas Jensen og Eskil Smed hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1404 ottendedagen efter helligtrekongers dag.