1404. 13. januar. Vadstena


Gerdeke, abbedisse, og broder Erik, skriftefader i Vadstena kloster, optager dronning Margrete i dets søsterskab og gør hende delagtigt i klostrets gode gerninger.

Regest efter Aa