(1)404. [Efter] 16. januar. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Aa:

Tekst

Anno domini ccccoiiii° feria quarta ante Prisce uirginis[1] domini nuncii consulares ciuitatum Thorun Elbing Dantzk[2] de ThorunPetrus Russe et TydericusHituelt de Elbingo Hinricus Damerow et Iohannesde Thorun de Dantzk Conradus Letzkow Tydericus Huxer Arnoldus Heket et Iohannes Mekelfeld hec infrascripta Marienburg concorditer pertractabant.

<1>.....

<2> Vnd der zelbe sendebote sal den steten czu Lubic komende eyn antworte zagen vff eren breiff[a] den sy von des heren herthogen wegen von Holland her gesant haan[3] . ♦ Der gelich sal her en ouch vor antworten eren breiff[b] den sy von Leembeken wegen her geschrebin habin[4] / ♦ Und wy dy antworte sullen syn/ dor vmme sal eyn itzlich sprechin in syme rate czum nesten taghe intzubrengen den sendeboten czu befelen[5] .

<3-8> .....

<9> Item ez den heren vom Elbinge befolen dem heren ertzbisschoffen czu Londen czu schriben vnde in erem breiffe czu manen vmme das gelt das her noch den steten schuldik ist vnd den von Lubic czu schriben das wir den tag vff mitfasten nest komende dar czu Lubic besenden wellen.

<10-11>.....

1. Anno domini ccccoiiii° feria quarta ante Prisce uirginis] Anno cccc iiii Prisce uirginis Ba. 2. Dantzk] et Dantzk infrascripti Ba. 3. haan] habin Ba. 4. geschrebin habin] habin gesant Ba. 5. den sendeboten czu befelen] vnd dem bothen mite gebin Ba.
a. breiff] kendes ikke. b. breiff] kendes ikke.

Oversættelse

I det Herrens år 1404 onsdagen før jomfru Priscas dag forhandlede de herrer rådmænd fra stæderne Thorn, Elbing, Danzig, fra Thorn Peder Russe og Dietrich Hetfeld, fra Elbing Henrik Damerow og Johan v. Thorn, fra Danzig, Konrad Leskow, Dietrich Huxer, Arnold Heket og Johan Mekelfeld, i Marienburg disse nedenforskrevne sager i enighed.

<1>.....

<2> Og det samme sendebud skal give stæderne, der kommer til Lübeck, et svar på deres brev, som de har sendt på hertugen af Hollands vegne. Ligeledes skal han også overdrage dem deres brev, som de har skrevet angående Limbæk. Og hvordan svaret skal være, det skal enhver tale om i sit råd og overdrage sendebudene at indbringe det til næste møde.

<3-8> .....

<9> Fremdeles er det pålagt herrerne af Elbing at skrive til herren ærkebiskoppen i Lund og i deres brev at rykke for de penge, som han endnu er stæderne skyldig og skrive til dem fra Lübeck, at vi vil indkalde til møde i Lübeck ved næstfølgende midfaste.

<10-11>.....