1404. 19. januar.


Niels Knudsen i Fuglebjærg skøder en gård i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge.

Tekst efter Aa

Tekst

Item it breff, att Niels Knudssøn i Vidfuglebierg skøder her Anders Iacopssøn Lunge i Gundersløff lille en gaard i Reigenstrup. ♦ Datum sancti Fabiani oc Sebastiani[1] afftenn mcdiiii.

1. Sebastiani] med e rettet fra b forlægget. .

Oversættelse

Et brev, at Niels Knudsen i Fuglebjerg skøder hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille en gård i Rejnstrup. Givet (dagen før) sankt Fabians og Sebastians aften (dag) 1404.