1404. 20. januar.


Povl, sognepræst i Göderyd, Jöns Anbiörnsson og Germund, kirkeværger, sælger kirkens gods i Kölaboda til ridderen hr. Abraham Brodersen for 20 mark.

Regest efter A