1404. 21. januar.


Jens Hak oplader Jon Hjärnes og Kristina Nilsdotters pantebrev til sig til ridderen hr. Abraham Brodersen for 8 lødige mark.

Tekst efter A

Tekst

Jak Jens Hak kennes meth thisæ opnæ breeff ath jak meth ja oc goth wiliæ hawer vpladit hetherlik man oc ærlik hær Abram Brothersson ridder thettæ breeff hær wid henger oc gotz som thet vppa rørir, i allæ madæ som jak tinet hathæ aff hær Joan Hiernæ oc aff Cristinæ Nielsædotter, oc kennes jak ath jak hawer vp barit aff for:da hær Abram viij lødhugh mark i hwidæ peniæ, swa ath mik fulkommæligha wæl ath nøgher, faræ thet for:da breff oc gotz. Til meræ wisso oc bethræ forwarning ath thettæ forscrefnæ skal stathukt bliua i allæ madæ, tha hawer jak Jens Hak for:dæ henkt mit ingzigle hær faræ oc bether jak hær Mattis, canik i Wexiø, ok Per Jonsson ath the hengæ theræs ingziglæ hær faræ til widnesbyrd. Datum anno Domini m°cd° quarto, die beate Agnete virginis.

Oversættelse

Jeg, Jens Hak, vedkender med disse åbne breve, at jeg med ja og god vilje har overladt hæderlig mand hr. Abraham Brodersen, ridder, det brev, der hænger herved, og det gods som det vedhører, på alle måder som jeg fik det af hr. Jon Hjärne og af Kristina Nilsdatter, og jeg vedkender at jeg for det fornævnte brev og gods har modtaget 8 lødige mark i hvide penge af fornævnte hr. Abraham, således at jeg er fuldkommen vel tilfreds,. Til mere vished og bedre bevaring af at dette skal blive bestandigt på alle måder, da har jeg, Jens Hak, fornævnte, hængt mit segl herunder, og jeg beder hr. Mats, kannik i Växjö, og Peter Jonsson, hænge deres segl herunder til vidnesbyrd. Givet i det Herrens år 1404 på Skt. Jomfru Agnes' dag [21. januar].