1404. 2. februar. Marienburg


De preussiske stæder underretter den tyske købmand i Brügge om højmesterens og dronning Margretes uvenskab på grund af Gotland.

Tekst efter Aa:

Tekst

Vruntlike grute mit aller behegelicheit vorgescreuen ♦ Vorsichtegen guden vrunde ♦ Iuwe gutlike vnd leeflike vruntschop[1] wille weten dat vnse gnedege herre homeister to grotem vnwillen vnd vnfredelikem geschefte mit der hochgebornen [2] vorstinnen konynginnen to Denemarken is gekomen alse vmme dat lant Gotland vnd de stad Wysb{ue} dat vnd de he vmme des gemenen besten besten [3] vnd gudes vredes willen van dem irluchten vorsten vnd hern konyngen Albrechtvan Sweden in pandinge heft yngenomen dar de sulue vrouwe konyngynne grote gewalt vppe d{ue}t an den luden de vnsem hern homeyster gehuldeget vnd gesworen hebben ♦ Des ist leuen vrunde dat vnse her homeister de gewalt gar vngerne aldus lange heft geleden vnd wil er nicht lenger liden sunder wil dar to dun de gewalt to keren na synem vormogen vnd is dar vmme to rade worden dat alle sinen lude van [4] Prusen bynnen landes vnd alle wege buten landes wesende vor pingesten vt syme lande to Prusen vnd vt den iegenoden dar en dit gebot gekundeget wirt by lyue vnd by gude nicht segeln sullen ♦ Des bidde wy iv mit ernste gar vruntliken dat gy den vnsen de in Prusen to hus horen schiphern vnd kopluden wor gy se in Flandern Holland Zeland oft anders wor weten vnd irvaren mogen gunstliken vmme vnser leue willen kundegen willen dat se uor der vorscreuen tyt by der erbenomeden bute vt den iegenoden dar se sin nicht ersegeln ♦ Dar ane ghy vnsem gnedigen hern homeister vnd vns zeer grotliken don to danke ♦ S{ie}t gode beuolen ♦ Gescreuen vpten dach purificacionis Marie m° cccciiii° vnder der stad Danczik secrete des wy sament hir to gebrukenRadessendeboden der stede in Prusen to Marienborgh vorgadert.

1. vruntschop] med h tilf. o. l. Aa. 2. hochgebornen ] herefter gennemstreget koniginne Aa. 3. besten ] herefter gennemstreget ulæseligt ord på 3-4 bogstaver endende på d Aa. 4. van ] tilf. o. l. Aa.

Oversættelse

Venskabelig hilsen med al velbehag forudskikket. Fremsynede gode venner. I skal for Eders gode og kærlige venskab vide, at vor nådige herre højmesteren er kommet til stor uvilje og ufredelig forretning med den højbårne fyrstinde dronningen af Danmark, vedrørende landet Gotland og staden Visby, hvilke han begge for det almene bedste og for den gode freds skyld har taget i pant fra den høje fyrste og herre, kong Albrecht af Sverige, hvor den samme fru dronning har øvet stor vold mod de folk, som har hyldet og svoret troskab til vor herre højmesteren. Det er således, kære venner, at vor herre højmesteren længe meget ugerne har tålt volden, og nu vil han ikke længere tåle den, men vil gøre noget for at afværge volden efter sin formåen og har derfor besluttet, at alle hans folk fra Preussen, der er inden for landet og alle vegne udenfor, af hensyn til liv og gods ikke skal sejle ud af hans land Preussen og de egne, hvor det budskab bliver forkyndt for dem før pinse. Derfor beder vi Eder indstændigt og meget venligt om at forkynde for vore, som hører hjemme i Preussen, skippere og købmænd, hvor de kan få det at vide og erfare det i Flandern, Holland, Zeeland eller andetsteds gunstigt og af kærlighed til os, at de før den førskrevne tid og under trussel om den førnævnte straf ikke må sejle ud fra de egne, hvor de er. Derved gør I vor nådige herre højmesteren og os en meget stor tjeneste. Gud være med Eder. Skrevet på Maria Renselsesfestdag under staden Danzigs segl, som vi her bruger sammen. Rådssendebudene fra stæderne i Preussen samlet i Marienburg.