1404. 2. februar.


Johan Skarpenberg skænker Spøttrup og Spøttrup sø til biskoppen af Viborg.

Tekst efter registraturerne

Tekst

Aa: [Item her] Iahann Skarpenbergx skøde oc gaffue [breff l]udindis paa Spittrup oc Spittrup søø [.....][1] grifft. ♦ Datum millesimoquadringentesimoquarto [die p]urificationis Marie.

Ab: Item en anden vidisse aff lantzting ludindis paa atkom skodebreff oc fundatz som her Iahann[1] Skarpennberg aff Lund giord oc giffuit haffue. ♦ Datum sub anno incarnationis domini millesimo quadringentesimo quarto die purificationis Marie. ♦ Thenn rette datum paa forschreffne vidisse luder mcdlxiii sabbato post festum sancti Botulphi.

Ac: [Item en] vidisse som er tagen tiill Røding ting [.....][1] [l]udindis paa her Iahann[2] Skarpenbergs [skøde oc fu]ndatz paa Spittrup. ♦ Datum mcdxlix sancti [Paulii] [3] conuersionis.

1. [.....]] lakune med plads til ca. 10 bogstaver reg. 1. Iahann] med stav for lidt i nn reg. 1. [.....]] lakune med plads til ca. 10 bogstaver reg. 2. Iahann] med stav for lidt i nn reg. 3. [Paulii] ] lakune med plads til ca. 7 bogstaver reg.

Oversættelse

Fremdeles et skøde- og gavebrev af Johan Skarpenberg, som lyder på Spøttrup og Spøttrup sø ..... Givet 1404 Marias renselsesdag.

Fremdeles en anden vidisse af landstinget, som lyder på adkomst, skødebrev og fundats, som hr. Johan Skarpenberg af Lund har gjort og givet. Givet under år 1404 efter Herrens menneskevorden på Marias renselsesdag. Den rette datum på fornævnte vidisse lyder 1463 lørdagen efter sankt Botulfs dag.

Fremdeles en vidisse, som er taget på Rødding ting ..... som lyder på hr. Johan Skarpenbergs skøde og fundats på Spøttrup. Givet 1449 sankt Paulus' omvendelsesdag.