1404. 19. februar.


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer hr. Lars Hvas noget gods i Sale.

Tekst efter reg

Tekst

Item et koningh Erickis dombreff att hand tildømmer her Lauritz Huas nogett godzs, som er ii gaarde vdi Simmelstrop i Sael sogen och ii toffter i Sal mett theris tilliggelsse. ♦ Datum mcdiiii° feria 3ᵃ proxima post dominicam inuocauit.

Oversættelse

Kong Eriks dombrev, hvormed han tildømmer hr. Lars Hvas noget gods, nemlig to gårde i Simenstrup i Sale sogn og to tofter i Sale med deres tilliggende. Givet 1404 tirsdag næst efter invocavit søndag.