1404. 24. februar. Roskilde


Biskop Peder af Roskilde skænker kannikerne ved de seks præbender i Roskilde domkirke et møllested mellem Bråby og Hesede.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Petrus dei gracia episcopus Roskildensis. eternam in domino salutem. ♦ Notum facimus uniuersis. nos dilectis filiis dominis canonicis sex prebendarum ecclesie nostre Roskildensis. fundum siue situm cuiusdam molendini ad aquas inter Broby østræ et Hyrsæthæ situatum. cum suo aggere dicto dam et damsband. nobis per fratrem Nicholaumpriorem ordinis fratrum predicatorum Nestwedis totumque conuentum ibidem uere apropriacionis et scotacionis tytulo assignatum et scotatum. prout in litteris[a] eiusdem fratris Nicholai et conuentus ibidem super hoc confectis plenius continetur cum totali integritate et proprietate sua quacumque alia sibi attinente et adiacente. annuisse donasse scotasse et libere assignasse per presentes iure perpetuo possidendum. ♦ Datum Roskildis anno domini .mo. quadringentesimo quarto uigilia beati Mathie apostoli nostro sub secreto\

a. litteris] kendes ikke.

Oversættelse

Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Vi gør vitterligt for alle, at vi med dette brev har tilstået, skænket, skødet og frit overgivet med evig besiddelsesret til vore elskede sønner de herrer kanniker til de seks præbender ved vor kirke i Roskilde en toft eller et vist vandmøllested mellem Øster Broby og Hæsede med dets dæmning, kaldet dam og damsband, som ved sand hjemlings og skødnings adkomst er overgivet og skødet os ved broder Niels, prior for dominikanerbrødrenes orden i Næstved, og det menige konvent sammesteds, således som det udførligt indeholdes i det af samme broder Niels og konventet sammesteds derom affattede brev, helt og ubeskåret og med enhver anden ejendomsret, der hører eller ligger dertil. Givet i Roskilde i det Herrens år 1404 dagen før apostlen sankt Mathias' dag under vort sekret.