1404. 25. februar.


Biskop Jens af Odense eftergiver alle, der i løbet af de næste 14 uger besøger Ribe domkirke eller rækker en hjælpende hånd til dens genopbygning, 20 dages bodsfaste for ihjelliggelse af børn, 20 dages bodsfaste for manddrab og 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

Tekst efter A:

Tekst

Uniuersis sancte matris ecclesie fidelibus per dyocesim nostram ubilibet constitutis ad quos presentes littere peruenerint Iohannes dei gracia episcopus Ottoniensis continuam in domino caritatem cum salute ♦ Quoniam zelus domus domini comedit nos cuius domus decorem intimis diligimus uisceribus et locum habitacionis glorie tue complectimur ab ipso premia sperantes repromissa qui per prophetam dicit Ne perdas cum impiis deus animam meam[a] et cum uiris sanguinum uitam meam hinc est quod consid<er>atis[1] et diligenter perpensis miserabili incendio uariisque generibus periculorum propter que ecclesia cathedralis beate Marie uirginis in ciuitate Ripensi ruinam uerisimiliter uicinam grauiter minatur in uotis continuis nobis uersatur ut restauracioni dicte ecclesie ne solotenus corruat Christi fidelium subsidiis tam celerius quam utilius consulatur omnibus igitur uere contritis et confessis qui ad restauracionem et ad melioracionem dicte ecclesie manus quomodolibet pie porrexerint adiutrices de omnipotentis dei gracia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi unam karenam mediam pro oppressionibus puerorum dimidiam karenam. pro homicidiis et quadraginta dies indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis in domino misericorditer relaxamus presentibus ultra quatuordecim septimanas proximas minime ualituris ♦ In cuius rei euidenciam secretum nostrum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m°. cccc° iiii° ipso die beati Mathie apostoli gloriosi.

1. consid<er>atis] considatis A.
a. Ne perdas cum impiis deus animam meam] Ps. 25,9.

Oversættelse

Jens, af Guds nåde biskop af Odense, til alle den hellige moderkirkes troende overalt i vort stift, til hvem dette brev når, vedvarende kærlighed med hilsen. Eftersom iver for herrens hus fortærer os, og vi elsker dets sømmelige udseende af inderste sjæl og omfavner stedet for din berømmelses bolig, i håbet om de til gengæld lovede belønninger fra ham, som siger ved profeten Du tilintetgøre ikke min sjæl, o Gud, med de ugudelige ej heller mit liv med drabsmændene, er det vort stadige ønske, idet vi betænker og omhyggeligt overvejer den ulykkelige ildebrand og de forskellige slags farer, på grund af hvilke katedralkirken Vor Frue kirke i staden Ribe med sandsynlighed alvorligt truer med snarlig sammenstyrtning, med hjælp fra Kristi troende hurtigt og gavnligt at træffe foranstaltninger til bedste for nævnte kirkes restauration, at den ikke ganske skal styrte sammen, derfor eftergiver vi med dette brev barmhjertigt i herren, i tillid til Gud den almægtiges nåde og hans hellige apostle Peters og Paulus' myndighed alle, som føler sand anger og har bekendt deres synder, og som på en eller anden måde fromt har rakt en hjælpende hånd til nævnte kirkes restauration og udbedring tyve dages bodsfaste for liggen ihjel af børn, tyve dags bodsfaste for manddrab og fyrretyve dage af den dem pålagte kirkebod, hvilket ikke skal have gyldighed ud over de nærmestfølgende fjorten uger. Til sikkerhed herfor er vort sekret hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1404 på selve den glorværdige apostel sankt Matthias' dag.