1404. 27. februar. Sjællands landsting


Tingsvidne af Sjællands landsting om, at Svend Jensen af Køge har skødet al den ret, der tilfaldt ham med hans hustru Lucia Jensdatter til gods i Gammelby, til arvingerne efter Ove Steg.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Gørstingerector placiti generalis terre Syelandie Petrus Iohannis de Windorp Iohannes Scytte de Sundby Thorbern Iohannis de Ørsleffarmigeri/ Iohannes Glarmester/ Matheus Cristiernson et Kanutus Petriciues Ringstadenses salutem in domino/ ♦ Presentibus constare uolumus et futuris quod sub anno domini. mcd iiiio. feria quarta post dominicam qua cantatur. Reminiscere. nos et predictos in placito nostro generali presentibus pluribus fidedignis presentes fuisse uidisse et audiuisse quod uir discretus propter hoc erat inibi specialiter constitutus. uidelicet Sueno Iohannis de Køghæ/ latori presencium/ heredibus Awonis Steegh omne ius suum sibi competens cum uxore sua Lucia Ienssedoter in bonis. uidelicet in tredecim solidis terre cum dimidio solido in Gamleby Faxæheret sitis aduolutum. quos uxor sua predicta Lucia de patre suo Iohanne Benedicti in pignere habuit pro decem marchis puri argenti/ scotauit et asignauit[1] iure perpetuo possidendum ♦ Prout uidimus et audiuimus lucide per presentes protestamur ♦ Datum anno die et loco quibus supra\

1. asignauit] = assignauit .

Oversættelse

Jens Gyrstinge, landsdommer i Sjælland, Peder Jensen af Vinderup, Jens Skytte af Sundby, Torben Jensen af Ørslev, væbnere, Jens Glarmester, Mads Kristiansen og Knud Pedersen, borgere i Ringsted, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi vil, at det skal stå fast for nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1404 onsdagen efter den søndag, på hvilken der som indgangsbøn synges Reminiscere, var vi og førnævnte til stede på vort landsting i nærværelse af mange troværdige mænd og så og hørte, at den gode mand, der var mødt frem der af denne særlige grund, nemlig Svend Jensen af Køge skødede og overgav med evig besiddelsesret til indehaverne af dette brev, arvingerne efter Ove Steg, al sin ret, der tilkom ham, tilfaldet ham med hans hustru Lucia Jensdatter, til noget gods, nemlig til 13 ½ ørtug jord i Gammelby i Faxe herred, hvilke hans førnævnte hustru Lucia havde i pant fra sin fader Jens Bentsen for ti mark rent sølv. Således som vi har set og hørt det, erklærer vi det klart med dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.