1404. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Aa: Udtog efter Ba

Tekst

Anno domini m cccc iiii dominica oculi mei ciuitates ThorunElbing Dancz KonigsbergMarienburg congregate subnotata consulte pertractarunt

Anno cccc iiii dominica oculi domini nuncii consulares ciuitatum infrascriptarum de ThorunGotke RebberIohannis VonderMersche et TydericusVoysan/ de Elbingo Arnoldus Rouer et Iohannis de Thorun de KoningsberghArnoldus van Horvorde et ConradusMarschede de Danczik ConradusLetzkow Iohannis Gotke Arnoldus Heked et Iohannis Polen hec infrascripta pertractarunt

Int erste ez dem sendeboten ken Lubek [1] befolen ab die stete dohen[2] komende tzur koningynnen von Denemarken obersenden werden das her domyte nicht hen tzihe als ez itzunt tzwisschen unsirn heren vnd ir ez gestalt/ sunder das her ernstlichen vor den steten vortsetze das s{ye} ire beste ton by der konigynnen d{ye} schaden dy den koufmanne in iren richen an zeefunden vnd andirs[3] geschen synt tzu vordern ane voranderweydunge der priuilegie dy man nicht wol vorbesseren mag ♦ Vnd was sy vmme vorderunge willen der schaden ton willen das wir das gerne myte ton vnd halden willen

<2> Item ist em befolen dy stete tzu bitten das sy tzur konigynnen treflichen mit briffen adir mit boten als en das beqwemest ez czuwerben/ das sy keyne muntze slon losse sy welle sy denne vorder lossen nemen

<3-4>.....

<5> Item den steten eygentlichen underrichtunge von der sache Lembeken tzu tonde vnd das her dy tzu rechte vor den steten setze/ als verre her dy sache dy man kegen em van dys landes wegen hat tzu sprechin. ouch vor den steten tzu rechte setzen welle

<2> Item ist im befolen vmme dy muntze der koninginnen die stete tzu bitten das sie ys tzu der koninginnen hertlichen werbin mit briffen adir bothen alse in das bequemest wert dunken das sy keyne muntze slan lose sy en wille sie denne wedir losen nemen

<3-4>.....

<5> Item als die stete czu Lubek vorgadirt von Lembeke wegin her gescreuen hatte sal der sendebothe in vsrichtunge tun egentlichen wy dy sache gestalt ist vnd sich der sache czu rechte irbethe vor die stete alse verr her ouch der sache dyman kegin im von dys landes wegin hat by den stetin tzu rechte blibin wille

<6>.....

<7> Item ab dy stete tzu Lubic [1] reden werden von[2] den geschefften vnsir heren tzu Gotlande[3] das her en antworte vnd sage wy dy sendeboten tzu Calmaren [4] dorch kortze wille der tziit dy dy konigynne gesatzt hatte[5] vnd mit nichte lenger vortzien wolde das d{ye} sendeboten den heren koning Albrechte nicht s{ue}chen konden vnd vntschuldige vnsere herren vnd die sendeboten so her beste mag[6]

<8-14>.....

1. ken Lubek ] Ba, mangler Aa. 2. dohen] Ba, mangler Aa. 3. an zeefunden vnd andirs] Ba, mangler Aa. 1. Lubic ] herefter tilf. komende Ba. 2. von] herefter tilf. der geschicht vnd Ba. 3. Gotlande] Gotlant Ba. 4. Calmaren ] Kalmarn Ba. 5. gesatzt hatte] gesetzit hatte alse in ouch der wint kegin was Ba. 6. vnd vntschuldige vnsere herren vnd die sendeboten so her beste mag] Ba, mangler Aa.

Oversættelse

a. I det Herrens år 1404 på søndagen Oculi mei var stæderne Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg forsamlede i Marienburg og forhandlede efter overvejelse de nedenfor anførte sager. b. I det Herrens år 1404 på søndagen Oculi forhandlede de herrer rådmænd fra de nedenfor skrevne stæder, fra Thorn Gottfried Rebber, Johan v. d. Mersche og Dietrich Voysan, fra Elbing Arnold Rover og Johan v. Thorn, fra Königsberg Arnold v. Horvorde og Konrad Marscheid, fra Danzig Konrad Leskow, Johan Gotke, Arnold Heket og Johan Polen, disse nedenfor skrevne sager. <1> For det første er det befalet sendebudet til Lübeck, at hvis stæderne, der kommer derhen, bliver sendt til dronningen af Danmark, at han ikke trækker det i langdrag, som det nu forholder sig mellem vore herrer og hende, men at han alvorligt presser på over for stæderne, at de gør deres bedste hos dronningen for at afbøde de skader, som er sket for købmændene i hendes riger m.h.t. strandingsgods og andet uden forandring af privilegierne, som man visselig ikke kan forbedre. Og hvad de vil gøre til godtgørelse af skaden, det vil vi gerne gøre med og overholde det. a. <2> Fremdeles er det befalet ham at byde stæderne, at de indstændigt henstiller til dronningen med breve eller med bude, som det passer dem bedst, at hun ikke lader slå nogen mønt, med mindre hun vil lade den tage tilbage. b. <2> Fremdeles er det befalet ham vedrørende dronningens mønt at bede stæderne om indstændigt at henstille til dronningen med breve eller med bude, som det passer dem bedst, at hun ikke lader nogen mønt slå, med mindre hun vil lade den tage tilbage.

<3-4> ..... a. <5> Fremdeles at underrette stæderne nøjagtigt om sagen Limbæk, og at han lægger sagen frem for stæderne, så vidt han vil tale om den sag, som man på landets vegne har mod ham, og fremlægge den for stæderne. b. <5> Fremdeles som stæderne, der var samlet i Lübeck angående Limbæk, havde skrevet til hende, skal sendebudet underrette dem om, hvordan sagen egentlig forholder sig og bede om at få fremlagt sagen for stæderne, så vidt han vil underkaste sig en retslig afgørelse hos stæderne i den sag, som man har mod ham på dette lands vegne. <6>..... <7> Fremdeles hvis stæderne vil tale i Lübeck om vore herrer på Gotlands sager, at han svarer og siger dem, hvordan sendebudene i Kalmar på grund af den korte tid, som dronningen havde fastsat og ikke længere ville udsætte, ikke kunne opsøge kong Albrecht, og at han undskylder vore herrer og sendebudene det bedste han kan.

<8-14> .....