1404. 10. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger abbeden i Ringsted kloster ved provision at overdrage Peder Troelsen, kannik ved kirken i Lund, et kanonikat ved kirken i Roskilde og give ham ventebrev på fem år på en større præbende sammesteds.

Tekst efter Aa:

Tekst

Bonifacius (episcopus seruus seruorum dei)[1] dilecto filio ..[2] abbati monasterii Ringstadensis Roskildensis diocesis salutem (et apostolicam benedictionem)[3] . ♦ Dignum arbitramur (et congruum ut illis se reddat sedes apostolica graciosam quibus ad id propria uirtutum merita laudabiliter suffragantur)[4] . ♦ Uolentes igitur dilectum filium Petrum Trugillicanonicum ecclesie Lundensis apud nos de uite ac morum honestate aliisque probitatis et uirtutum meritis multipliciter commendatum horum intuitu fauore prosequi gracioso discrecioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus si post diligentem examinacionem dictum Petrum ad hoc ydeneum esse reppereris super quo tuam conscienciam oneramus/ eidem Petro[5] de canonicatu ecclesie Roskildensis in qua maiores et minores prebende fore noscuntur/ cum plenitudine iuris canonici auctoritate nostra prouideas faciens ipsum Petrum uel procuratorem suum eius nomine in eadem ecclesia Roskildensi in canonicum recipi et in fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo ipsius ecclesie Roskildensis cum dicti iuris plenitudine assignatis ac unam de huiusmodi maioribus prebendis si qua in dicta ecclesia Roskildensi uacat ad presens uel cum uacauerit quam dictus Petrus per se uel procuratorem suum ad hoc legitime constitutum infra unius mensis spatium postquam sibi uel eidem procuratori uacatio illius innotuerit duxerit acceptandam conferendam eidem Petro post acceptacionem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinenciis suis donacioni tue auctoritate predicta reserues districtius inhibendo uenerabili fratri nostro ..[6] episcopo et dilectis filiis capitulo Roskildensi ac illi uel illis ad quem uel ad quos in eadem Roskildensi ecclesia maiorum prebendarum collatio prouisio presentacio seu queuis alia disposicio pertinet communiter uel diuisim ne de dicta maiori prebenda interim etiam ante acceptacionem eandem nisi postquam eis constiterit quod Petrus uel procurator predicti illam noluerint acceptare disponere quoquo modo presumant/ et nichilominus maiorem prebendam huiusmodi quam reseruabis si ut premittitur uacat uel cum uacauerit eidem Petro cum iuribus et pertinenciis supradictis auctoritate predicta conferas et <as>signes[7] . inducens per te uel alium seu alios eundem Petrum uel procuratorem predictum eius nomine in corporalem possessionem maioris prebende iuriumque et pertinenciarum predictorum eadem auctoritate et defendens inductum ac faciens ipsi Petro uel dicto procuratori pro eo de ipsorum canonicatus et maioris prebende fructibus redditibus prouentibus iuribus et obuencionibus uniuersis integre responderi. contradictores auctoritate nostra (appellacione postposita compescendo)nostra (appellacione indtil compescendo)[8] . non obstantibus de certo canonicorum numero et quibuscumque aliis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie Roskildensis illis presertim quibus caueri dicitur quod nullus inibi maiorem prebendam assequi ualeat nisi de minori prebenda ipsius ecclesie Roskildensis ad eandem maiorem prebendam gradatim et per opcionem ascendat contrariis iuramento confirmacione apostolica uel quacumque firmitate alia roboratis aut si aliqui apostolica uel alia quauis auctoritate in eadem ecclesia Roskildensi in canonicos sint recepti uel ut recipiantur insistant/ seu si super prouisionibus sibi faciendis de canonicatibus et maioribus prebendis ipsius ecclesie Roskildensis speciales uel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales dicte sedis uel legatorum eius litteras impetrarint etiam si per eas ad inhibicionem reseruacionem et decretum uel alias quomodolibet sit processum quibus omnibus preterquam auctoritate nostra in ipsa Roskildensi ecclesia receptis uel maiores prebendas expectantibus in eadem in assecucione dicte maioris prebende prefatum Petrum uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem maiorum prebendarum ipsius ecclesie Roskildensis[9] aut beneficiorum aliorum preiudicium generari/ seu si episcopo et capitulo prefatis uel quibusuis aliis communiter uel diuisim ab eadem sit sede indultum quod ad recepcionem uel prouisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici suspendi uel excommunicari non possint/ quodque de canonicatibus et maioribus prebendis ipsius ecclesie Roskildensis/ uel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem prouisionem presentacionem seu quamuis aliam disposicionem coniunctim uel separatim spectantibus nulli ualeat prouideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mentionem/ et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali uel spetiali cuiuscumque tenoris existat per quam presentibus non expressam uel totaliter non insertam effectus earum impediri ualeat quomodolibet uel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio spetialis aut si prefatus Petrus presens non fuerit ad prestandum de obseruandis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie Roskildensis solitum iuramentum dummodo in absentia sua per procuratorem ydoneum et cum ad ecclesiam ipsam accesserit corporaliter illud prestet. aut quod prefatus Petrus canonicatum et prebendam dicte ecclesie Lundensis noscitur obtinere/ ♦ Uolumus autem quod idem Petrus post quinquennium a data presentium litterarum computandum earum uigore huiusmodi maiorem prebendam non acceptet nec de illa sibi faciat prouideri/ quodque si in canonicum receptus in dicta ecclesia Roskildensi uigore presentium fuerit et interim maiorem prebendam non acceptauerit nec de illa sibi prouideri fecerit extunc eiusdem ecclesie Roskildensis canonicus esse desistat/ decernentes irritum et inane si secus actum fuerit in premisis. ♦ Nos insuper si dictus Petrus ad hoc repertus fuerit ydoneus ut prefertur exnunc perinde irritum decernimus et inane si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter uel ignoranter contigerit attemptari ac si die date presencium eidem Petro ad hoc reperto ydoneo canonicatum dicte ecclesie Roskildensis contulissemus et maiorem prebendam huiusmodi si qua in dicta ecclesia Roskildensi tunc uacabat uel cum uacaret quam idem Petrus acceptaret ut prefertur conferendam eidem Petro post acceptacionem huiusmodi donacioni apostolice cum interposicione decreti duxissemus specialiter reseruandam. ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum sexto idus martii anno quintodecimo\

1. Bonifacius (episcopus seruus seruorum dei)] Bonifacius etcetera Aa. 2. ..] = Laurencio . 3. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etcetera Aa. 4. arbitramur (et congruum ut illis se reddat sedes apostolica graciosam quibus ad id propria uirtutum merita laudabiliter suffragantur)] arbitramur etcetera Aa. 5. Petro] tilf. i marginen, signeret M Aa. 6. ..] = Petro . 7. <as>signes] insignes Aa. 8. nostra (appellacione indtil compescendo)] nostra etcetera Aa. 9. ipsius ecclesie Roskildensis] tilf. i marginen, signeret M Aa.

Oversættelse

Bonifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn (Lars), abbed i Ringsted kloster, Roskilde stift, hilsen og apostolisk velsignelse. Vi anser det for sømmeligt og passende, at det apostoliske sæde viser sig nådigt over for dem, hvem deres egne dyders fortjenester rosværdigt anbefaler dertil. Idet vi derfor ønsker at omfatte vor elskede søn Peder Troelsen, kannik ved kirken i Lund, som er mangfoldigt anbefalet til os for sit sædelige liv, sin vandel og sine andre retskafne dyder og fortjenester, med nådig gunst i betragtning heraf, pålægger vi Dig, gode søn, ved apostolisk brev, at Du, hvis Du efter omhyggeligt at have prøvet ham finder nævnte Peder egnet hertil - hvorom vi bebyrder Din samvittighed - med vor myndighed ved provision giver samme Peder et kanonikat ved kirken i Roskilde, i hvilken der vides at være større og mindre præbender, med fuld kanonisk ret og skaffer denne Peder eller hans befuldmægtigede i hans navn anerkendelse som kannik og broder i samme kirke i Roskilde efter at have anvist ham plads i koret og sæde i kapitlet ved denne kirke i Roskilde med nævnte fulde ret. Hvis en af disse større præbender for tiden er ledig i nævnte kirke i Roskilde, eller når den bliver ledig, og nævnte Peder selv eller ved sin dertil lovformeligt indsatte befuldmægtigede har fået kendskab til dens ledighed, beslutter at godtage den, skal Du efter denne godtagelse med fornævnte myndighed reservere den for Din overdragelse til samme Peder, at overdrage med al dens ret og tilbehør. Du skal strengt forbyde vor ærværdige broder (Peder), biskop, og vore elskede sønner kapitlet i Roskilde og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af eller al anden rådighed over de større præbender ved samme kirke i Roskilde i fællesskab eller hver for sig hører, i mellemtiden, også før samme godtagelse, at driste sig til på nogen måde at tage bestemmelse om nævnte større præbende undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at fornævnte Peder eller hans befuldmægtigede ikke har villet godtage den, og skal lige så vel med fornævnte myndighed overdrage og anvise samme Peder denne større præbende, som Du reserverer, hvis en sådan som ovenfor nævnt er ledig, eller når den blive ledig, med ovennævnte ret og tilbehør. Du skal personligt eller ved en eller flere andre indføre samme Peder eller fornævnte befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte større præbende og dens omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen og sørge for, at der fuldt ud svares denne Peder eller nævnte befuldmægtigede for ham af samtlige frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kanonikat og denne større præbende, idet Du med vor myndighed skal tugte dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel, uanset bestemmelsen om et vist antal kanniker og alle andre herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved denne kirke i Roskilde og især dem, hvorved siges at være fastsat, at ingen sammesteds kan opnå en større præbende, medmindre han gradvis og ved option stiger fra en mindre præbende ved denne kirke i Roskilde til samme større præbende, selv om de er bekræftet ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er anerkendt som kanniker ved samme kirke i Roskilde eller gør påstand om anerkendelse eller af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på kanonikater og større præbender ved denne kirke i Roskilde, eller almindeligt brev om provision på kirkelige beneficier i de egne, selv om man derved er skredet til forbud, reservation og afgørelse eller er gået frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at fornævnte Peder frem for alle disse - dog med undtagelse af dem, der med vor myndighed er optaget i denne kirke i Roskilde eller har ventebrev på større præbender sammesteds - skal have fortrinsret til at opnå nævnte større præbende, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre større præbender ved denne kirke i Roskilde og beneficier; (Din overdragelse skal endvidere gælde), uanset om fornævnte biskop og kapitel eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af samme sæde, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse eller provision af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil eller rammes af interdikt, suspension eller bandlysning, og at kanonikater og større præbender ved denne kirke i Roskilde eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller hver for sig har ret til overdragelse, provision, præsentation eller al anden rådighed af enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler den bevilling; fremdeles uanset hvilken som helst anden begunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved virkningen af den på nogen som helst måde kan hindres eller blot opsættes, hvis nævnte begunstigelse ikke tydeligt omtales eller i fuld udstrækning optages i dette brev, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale sted; (Din overdragelse skal også gælde), hvis fornævnte Peder ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne kirke i Roskildes bestemmelser og sædvaner, når blot han i sin fraværelse lader en egnet befuldmægtigede aflægge den, og når han kommer til denne kirke, gør det i egen person, eller (uanset) at fornævnte Peder vides at besidde et kanonikat og en præbende ved nævnte kirke i Lund. Men det er vor vilje, at samme Peder efter fem års forløb, at regne fra dette brevs udstedelsesdag, ikke kan godtage denne større præbende og i kraft af det og ikke kan lade sig den give ved provision, og at han, hvis han i kraft af dette brev bliver optaget som kannik i nævnte kirke i Roskilde og ikke i mellemtiden godtager en større præbende og ikke lader sig den give ved provision, fra dag af skal afstå fra at være kannik ved samme kirke i Roskilde, idet vi erklærer det ugyldigt og magtesløst, hvis der bliver handlet anderledes angående det fornævnte. Hvis man desuden finder nævnte Peder egnet hertil som fornævnt, erklærer vi det derfor fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom skulle forsøge at handle anderledes i denne sag, ganske som om vi på dette brevs udstedelsesdag havde overdraget samme Peder, som var fundet egnet hertil, et kanonikat ved nævnte kirke i Roskilde og, hvis en af disse større præbender da var ledig i nævnte kirke i Roskilde, eller når den blev ledig, og samme Peder, som ovenfor omtalt, ville godtage den, ved en afgørelses mellemkomst særligt havde ladet den reservere til apostolisk overdragelse til samme Peder efter denne godtagelse. Givet ved S. Pietro i Rom den 10. marts i vort (pontifikats) femtende år.