1404. 10. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger abbeden i Ringsted kloster ved provision at overdrage Jens Gerekesen, gejstlig i Roskilde stift, et kanonikat ved kirken i Roskilde og for fem år give ham ventebrev på en større præbende sammesteds.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 336:

Tekst

Bonifatius etcetera. dilecto filio ....[1] abbati monasterii Ringstadensis Roskildensis diocesis salutem etcetera. ♦ Dignum arbitramur etcetera. ♦ Uolentes igitur dilectum filium Iohannem Gerkiniclericum Roskildensis diocesis apud nos (---) examinacionem dictum Iohannem ad hoc (---) oneramus/ eidem Iohanni de canonicatu ecclesie Roskildensis in qua (---) faciens ipsum Iohannem uel procuratorem (---) uacauerit quam dictus Iohannes per se (---) conferendam eidem Iohanni post acceptacionem (---) postquam eis constiterit quod Iohannes uel procurator predicti (---) uacauerit eidem Iohanni cum onibus iuribus (---) seu alios eundem Iohannem uel procuratorem (---) ac faciens ipsi Iohanni uel dicto procuratori (---) in assecucione dicte maioris prebende prefatum Iohannem[2] uolumus anteferri (---) mencio specialis aut si prefatus Iohannes presens (---) illud prestet/ ♦ Uolumus autem quod idem Iohannes post quinquennium (---) prouideri/ quodque eciam si interim in dicta ecclesia uigore presencium huiusmodi maiorem prebendam non acceptauerit nec de illa sibi prouideri fecerit extunc in eadem ecclesia canonicus esse desistat/ decernentes (---) premissis et insuper si dictus Iohannes ad hoc (---) date presencium eidem Iohanni ad hoc (---) uacaret quam idem Iohannes ut prefertur duceret acceptandam conferendam eidem Iohanni post acceptacionem (---) reseruandam. ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum sexto idus marcii anno quintodecimo\

1. ..] = Laurencio . 2. prefatum Iohannem] tilf. i marg. med henvisningstegn, signeret M Aa.

Oversættelse

Bonifacius o. s. v. til sin elskede søn (Lars), abbed i Ringsted kloster, Roskilde stift, hilsen o. s. v. Vi anser det for sømmeligt o. s. v.1) Idet vi derfor ønsker at omfatte vor elskede søn Jens Gerekesen, gejstlig i Roskilde stift, som er mangfoldigt ( - - - )1) finder nævnte Jens egnet hertil - ( - - - )1) giver samme Jens et kanonikat ved kirken i Roskilde, i hvilken ( - - - )1) skaffer denne Jens eller hans befuldmægtigede ( - - - )1) ledig, og nævnte Jens selv eller ( - - - )1) overdragelse til samme Jens, overdrage ( - - - )1) erfaring, at fornævnte Jens eller hans befuldmægtigede ( - - - )1) anvise samme Jens denne større præbende, ( - - - )1) indføre samme Jens eller fornævnte ( - - - )1) svares denne Jens eller nævnte befuldmægtigede ( - - - )1). Det er nemlig vor vilje, at fornævnte Jens frem for alle disse ( - - - )1) særlig omtale sted: (Din overdragelse skal også gælde), hvis fornævnte Jens ikke har været ( - - - )1) i egen person. Men det er vor vilje, at samme Jens efter fem års forløb, ( - - - )1) ved provision, og at han ligeledes, hvis han i mellemtiden i kraft af dette brev ikke godtager denne større præbende i nævnte kirke og ikke lader sig den give ved provision, fra da af skal afstå fra at være kannik i samme kirke, idet vi erklærer ( - - -)1) angående det fornævnte, og hvis man desuden finder nævnte Jens egnet hertil ( - - -)1) udstedelsesdag havde overdraget samme Jens, som var fundet ( - - -)1) ledig, og samme Jens, som ovenfor omtalt, ville godtage den, ved en afgørelses mellemkomst særligt havde ladet den reservere til apostolisk overdragelse til samme Jens efter denne godtagelse. Givet ved S. Pietro i Rom den 10. marts i vort (pontifikats) femtende år.