1404. 12. marts.


Roger, præst, mageskifter for et tidsrum af seks år en gård i Gärarp tilhørende præstebordet med hr. Stig Pedersens gård i Hedeberga.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Rythkeruspresbiter salutem in domino sempiternam ♦ Constare uolo uniuersis quod recognosco me in hiis scriptis amicabile decambium fecisse cum nobili uiro domino Stigoto Petrimilite latore presencium ita quod idem dominus Stigotus Petri habeat unam curiam mense mee pre<s>biterali[1] adiacentem in Gærarp sitam cum omnibus eiusdem curie pertinenciis uidelicet agris pratis siluis pascuis piscaturis humidis et siccis nullis penitus exceptis quibuscumque censeantur nominibus per sex annos continuos immediate subsequentes / ego uero unam curiam ab ipso rehabeam in Heedberghæ sitam. ad totidem annos cum omnibus suis pertinenciis sicuti de curia mea premissum est ♦ Insuper eandem curiam quam a me habeat cum omnibus suis pertinenciis instituendi uilicos et destituendi et pro sua utilitate omnimode ordinandi quamdiu[2] curiam suam in mea possessione habuero uidelicet per sex annos subsequentes sibi uel suis heredibus plenariam potestatem confero per hec scripta / ♦ Preterea sex annis reuolutis si michi sibiue non placuerit quisque nostrum suam propriam curiam ego uel mei successores ipse uel sui heredes sine omni tedio uel reclamacione libere rehabebit / ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum h<on>orabilium[3] uidelicet domini Nicholaidecani in Yngilstatha hæreth et domini Karolipresbiteri in Quæristatha. presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mcd quarto die beati Gregorii pape/

1. pre<s>biterali] prebiterali A. 2. quamdiu] med diu tilf. o.l. A. 3. h<on>orabilium] horabilium A.

Oversættelse

Roger, præst, til alle, der ser dette brev, hilsen evindeligt med Gud. Jeg vil, at det skal være vitterligt for alle, at jeg erkender, at jeg med dette brev har gjort et venskabeligt mageskifte med den velbyrdige mand hr. Stig Pedersen, ridder, nærværende brevfører, således at samme hr. Stig Pedersen skal have en gård i Gärarp, liggende til mit præstebord, med alle samme gårds tilliggender, nemlig marker, enge, skove, græsgange, fiskevande, vådt og tørt, slet intet undtaget uanset benævnelse, for de næstfølgende samfulde seks år, og at jeg til gengæld skal have en gård i Hedeberga af ham for lige så mange år med alle dens tilliggender, som det ovenfor er bemærket om min gård. Ydermere overdrager jeg med dette brev ham eller hans arvinger, så længe jeg har hans gård i min besiddelse, nemlig i de næste seks år, fuldmagt til på enhver måde til sit eget tarv at råde over den nævnte gård, han har fra mig, med alle dens tilliggender, at sætte bryder i og af. Fremdeles skal, hvis efter de seks års forløb jeg eller han er misfornøjet hermed, enhver af os, jeg eller mine efterkommere og han eller hans arvinger, uden nogen fortrydelse eller indsigelse frit have sin egen gård tilbage. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de hæderværdige mænd, nemlig hr. Niels, dekan i Ingelstad herred, og hr. Karl, præst i Kverrestad, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1404 på paven sankt Gregors dag.