1404. 13. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. stadfæster Ringsted klosters privilegier.

Tekst efter Aa:

Tekst

Bonifacius episcopus seruus seruorum dei, dilectis filiis abbati et conuentui monasterii sancti Kanuti in Ringstædhe ordinis sancti Benedicti, Roskildensis diocæsis, salutem et apostolicam benedictionem. ♦ Solet annuere sedes apostolica piis uotis et honestis petentium præcibus, fauorem beneuolum impartiri. ♦ Eapropter dilecti in domino filii, uestris iustis postulationibus grato occurrentes assensu, omnes libertates et immunitates a prædecessoribus nostris Romanis pontificibus, siue per priuilegia uel alias indulgentias præter quam per nos xi. kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno xiiii. reuocatas, uobis et monasterio uestro prædicto concessas, nec non libertates et exemtiones secularium exactionum a regibus, principibus et aliis Christi fidelibus rationabiliter uobis et eidem monasterio uestro indultas, sicut ea iuste et pacifice obtinetis, uobis per uos eidem monasterio uestro authoritate apostolica confirmamus, et præsentis scripti patrocinio communimus. ♦ Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ confirmationis infringere, uel ei ausu temerario contra<ire>[1] ♦ Si quis autem hoc attemptare præsumserit, indignationem omnipotentis dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum ♦ Datum Romæ apud sanctum Petrum, tertio idus martii, pontificatus nostri anno quintodecimo\

1. contra<ire>] contradicere Aa.

Oversættelse

Bonifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine gode sønner, abbeden og det menige konvent i sankt Knuds kloster i Ringsted af sankt Benedikts orden i Roskilde stift, hilsen og apostolisk velsignelse. Det apostoliske sæde plejer at imødekomme fromme ønsker og at yde de mægtiges hæderlige bønner velvillig gunst. Derfor, elskede sønner i Herren, giver vi gerne vort samtykke til Eders retfærdige bønner og stadfæster med apostolisk myndighed for Eder og ved Eder for samme Eders kloster alle friheder og immuniteter, tilstået Eder og Eders førnævnte kloster af vore forgængere de romerske paver, enten ved privilegier eller andre benådninger - undtagen dem, vi har tilbagekaldt den 22. december i vort pavedømmes 14. år - samt friheder og lettelser for verdslige krav, på gyldig vis tilstået Eder og samme Eders kloster af konger, fyrster og andre Kristi troende, således som I lovligt og ubestridt besidder dem, og bestyrker dem ved dette brevs beskyttelse. Intet menneske må bryde dette vort stadfæstelsesbrev eller i dumdristigt vovemod handle derimod. Hvis nogen formaster sig til at forsøge dette, skal han vide, at han vil udsætte sig for den almægtige Guds og hans apostle sankt Peters og sankt Paulus' harme. Givet i Rom ved sankt Peter 13. marts i vort pavedømmes 15. år. En ægte blybulle hang ved i en brun og hvis silkesnor, på hvis ene del læstes (stod at læse) Bonifacius 8. pave, og på hvis anden del var billeder af apostlene Peder og Povl og til vidnesbyrd om sandheden.