1404. Omkr. 21. marts.


Nicolaus Koster og Eller Bolkow lover at holde rådmændene i Rostock skadesløse for et løfte til ridderen Bjørn Olufsen i Henrik Bolkows navn.

Tekst efter A

Tekst

Notandum quod Nicolaus Koster et Elerus Bolkowe promiserunt dominos consules pro promisso. domino Born Olauessun militi nomine Hinrici Bolkowe facto indempnes conseruare.

Oversættelse

Det skal være vitterligt, at Nicolaus Koster og Eller Bolkow lovede de herrer rådmænd at holde dem skadesløse for et løfte til hr. Bjørn Olufsen, ridder, i Henrik Bolkows navn.