1404. 26. marts. Bosjö


Bent Povlsen af Starby, væbner, pantsætter sin gård i Starby til hr. Lars Ågesen, kannik i Lund, for seks mark sølv.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Benedictus Pauli de Starbyarmiger. salutem in domino. ♦ Notum facio uniuersis presentibus et futuris quod recognosco me publice per presentes. discreto uiro domino Laurencio Achoniscanonico Lundensi. exhibitori presencium. in sex marchis argenti bone albe monete et datiue racione ueri mutui teneri ac esse ueraciter obligatum sibi uel suis heredibus per me uel per meos heredes in festo sancti Egidii abbatis proximo futuro. in prompta pecunia et nullo alio ualore integraliter persoluendis. pro quibus quidem sex marchis argenti eidem domino Laurencio Achonis curiam meam in Starby in qua pronunc personaliter resideo. cum omnibus et singulis ipsius curie pertinenciis uidelicet agris pratis pascuis humidis et siccis nullis exceptis inpignero per presentes tali condicione quod idem dominus Laurencius Achonis uel sui heredes quatuor solidos grossorum racione pensionis. de eadem curia subleuet seu subleuent festo assumpcionis beate uirginis annuatim in summam principalem minime computando. donec eadem curia ab eodem domino Laurencio Achonis uel ab heredibus suis. per me uel per meos heredes pro eisdem sex marchis argenti ut premittitur. in ipso die sancti Egidii abbatis et nullo alio die anni legaliter redimatur/ obligans me et heredes meos ad apropriandum et disbrigandum prefato domino Laurencio et heredibus suis dictam curiam quamdiu sibi loco pignoris stat ab impeticione et alloqucione quorumcumque. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum dominorum Sigeri de Qwythinge. Petri de Starby. Ione de Ionstorp presbyterorum. Karoli Elefsun. Petri Haqunsun. et Eskilli Clementis presentibus est appensum ♦ Datum Bosøø. anno domini m quadringentesimo. quarto feria quarta in ebdomada maiori ante pascha/

Oversættelse

Bent Povlsen af Starby, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg med dette brev offentligt erkender, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den gode mand hr. Lars Ågesen, kannik i Lund, nærværende brevviser, for seks mark sølv i god og gængs hvid mønt på grund af et sandt lån, hvilke penge fuldt ud skal betales ham eller hans arvinger af mig eller mine arvinger på førstkommende sankt Egidius' abbeds dag i rede penge og ikke i nogen anden værdi. For disse seks mark sølv pantsætter jeg med dette brev samme hr. Lars Ågesen min gård i Starby, på hvilken jeg nu selv bor, med samme gårds tilliggender, alle og hvert enkelt, nemlig agre, enge, græsgange, vådt og tørt, intet undtaget, på den betingelse, at samme hr. Lars Ågesen eller hans arvinger årligt skal oppebære i afgift af samme gård på Vor Frue himmelfartsdag fire skilling grot, som ikke må fradrages i hovedsummen, indtil samme gård af mig eller mine arvinger på samme abbed sankt Egidius' dag og ikke på nogen anden dag af året lovligt indløses fra samme hr. Lars Ågesen eller hans arvinger for samme seks mark sølv som nævnt ovenfor. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at hjemle og fri førnævnte hr. Lars og hans arvinger nævnte gård, sålænge den står pantsat til ham, fra krav og tiltale fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd herrerne Siger af Kvidinge, Peder af Starby, Jon af Jonstorp, præster, Karl Elavsen, Peder Hagensen og Eskil Klementsen, hængt under dette brev. Givet i Bosjö i det Herrens år 1404 onsdagen i ugen før påske.