(1)404. 1. april. Nyköping


Dronning Margrete meddeler de preussiske stæder, at højmesteren tilbageholder hendes udsendinge med undtagelse af én, som han har sendt tilbage uden svar, og at hun nu på ny har sendt en udsending til ham med anmodning om svar.

Tekst efter Aa:

Tekst

Margareta dei gracia Waldemari Danorum regis filia ♦ Post salutacionem ♦ Gy weten wol dat wy nů in dem wintere vnsenboden mit vnsen breuen ouer to iwem homeistere vnde to iw sanden dar wy em vnde iw inne toscreuen alse wy vruntlikest konden dar helde gy vnsen boden also lange alse iw gut duchte also dat he nů wedder quam sunder antwerde ♦ Dar vmme wete wy nicht wo wy dat vornemen sullen men wy hopen yo dat de meninge gut sy vnde een del vnser boden holt iuwe homeister vnde gy noch gevangen in Prusen darvmme dut wol vnde sendet vns de los wedder ♦ Vortmer wo vnse sone vnde wy iuwen homeistere by dessen iegenwardigen kumpthur broder Iohanvan Voltzen vnde by vnsen egenen boden de wy nů vppe iuwes meysters vnde iuwen louen to iw senden nů to gescreuen hebben denke wy wol id wert iw wol to wetende ♦ Dar vmme bidde wy iw dat gy vnses sones vnse/ vnde desser rike beste don vnde ramen beyde in dessen saken vnde in allen anderen also dat wy dat vinden so vorschuldet he vnde wy dat gerne duste vurder mit iw ♦ Desser vorscreuen stucke beghere wy een antwerd by dessen boden vnde helpet dar to dat se varlosen wedder mogen komen to vnsem sone vnde to vns vnde wille wy icht sunderlikes dat wy vmme iuwer leue willen don mogen dat scriuet vns ok to ♦ Dar mede beuele wy iw gode ♦ Scriptum in castro nostro Nykopung die tercia pasche cccciiii.

Oversættelse

Margrete af Guds nåde datter af Valdemar Danekonge. Efter hilsenen. I ved visselig, at da vi nu i vinter sendte vort bud med vore breve til Eders højmester og til Eder, hvori vi skrev til ham og til Eder så venligt vi kunne, da opholdt I vort bud så længe, det passede Eder, så at han nu kom tilbage uden svar. Derfor ved vi ikke, hvordan vi skal få det at vide, men vi håber sandelig, at hensigten var god, og en del af vore bude holder Eders højmester og I endnu fangne i Preussen, derfor gør vel og send os dem frie igen. Fremdeles hvordan vor søn og vi har tilskrevet Eders højmester ved denne nærværende kommendator, broder Johan van Voltsen og ved vort eget bud, som vi nu på Eders mesters og Eders løfte sender til Eder, det tænker vi ville være godt for Eder at vide. Derfor beder vi Eder, at I gør og stræber efter det bedste for vores søn, os og dette rige, både i disse sager og i alle andre, hvis vi synes det, så gengælder han og vi det gerne desto mere over for Eder. På disse førskrevne punkter begærer vi et svar ved disse bude og hjælp dertil, at de hurtigt kan komme tilbage til vores søn og til os, og er der noget særligt, som vi kan gøre for Eders skyld, så skriv også det til os. Dermed befaler vi Eder Gud i vold. Skrevet på vort slot i Nyköping 3. påskedag (1)404.