1404. 12. april.


Bo Simonsson sælger alt sit gods i Kärringelida i Traryds sogn i Sunnerbo herred til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark.

Tekst efter A