1404. 17. april.


1404. 17. april, Reg. Dan. nr. *3893, Broder Henrik, gardian, og brødrene i franciskanerkonventet i Visby erklærer at have optaget ridderen Albrecht kaldet Nothoft af Werenberg i deres broderskab, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende gotlandske forhold.