(1)404. [Efter] 21. april. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Aa og Ba:

Tekst

Anno domini etcetera[1] cccc° [iiii feria secunda ante][2] Georgii ciuitates ThorunElbing et Dantzk[3] Marienburg concordarunt[4] ut sequitur

<1> .....

<2> Item ez den von Dantzk befolen dem <ertze>bisschoffe 5 von Londen in Denemarken tzu s[chri]ben 6 das man em des geldis nicht lenger beyten wyl das her schuldic ez etcetera.

<4> Item ist in befolen den ertzebisschoff tzu London tzu scriben das man im das gelt das her noch schuldig ist nicht lenger tzu tagen setzen wil in bittende das her noch mit gutikeit betzale vnd syne briue halde vff das nicht me clage oft manunge not sy.

<3-4>

1. domini etcetera] mgl. Ba. 2. [iiii feria secunda ante]] Ba, ulæseligt Aa. 3. Dantzk] Danczik Ba. 4. concordarunt] congregati concordarunt Ba.

Oversættelse

I det Herrens år (1)404 mandagen før sankt Jørgens dag vedtog stæderne Thorn, Elbing og Danzig i Marienburg som følger.

<1>.....

<2> Fremdeles er det befalet dem fra Danzig at skrive til ærkebiskoppen af Lund i Danmark, at man ikke længere vil vente på de penge, som han skylder etc.

<2> Fremdeles er det befalet at skrive til ærkebiskoppen af Lund, at man ikke længere vil give ham udsættelse med de penge, som han endnu skylder, og at bede ham om at betale dem med godhed og overholde aftalen i sit brev, så klage eller rykning ikke mere er nødvendig.

<3-4> .....