1404. 22. april.


1404. 22. april, Reg. Dan. nr. *3894, også trykt Reg. eccl. Aboensis 223 nr. 299, Kong Erik 7. af Pommern skænker de kongelige indtægter af fire gårde i Harittu, Pisu, Vilikilä og Hamaro i Åbo stift til sankt Laurentii alter i Åbo domkirke, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne finske forhold.