1404. 2. maj.


Jens Brandsen erkender at have afstået to breve vedrørende sit arve- og pantegods til ridderen hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Brandsson salutem in domino sempiternam ♦ N[o]uerint[1] uniuersi presentes et futuri quod recognosco me nobili uiro domino Iohanni Nielsson de Awendzbergh[2] militi duas litteras[a] apertas unam super bonis michi iure hereditario aduolutis alteram uero super una curia michi pro decem marchis argenti sub pondere Coloniensi legaliter impignerata confectas cum omni iure ac libertate necnon articulis predictarum litterarum que michi iuste aduolute sunt ad manus suas perpetue possidendas libere resignasse ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Petri HasæNissæThodersson/ Hwas de Salingh/ Iohannis Michaelis de Boozholm Iohannis ThordssonPetri IenssonThome Iensson et Eskilli Smid presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m°cccc°quarto proxima sexta feria ante asscensionem[3] domini.

1. N[o]uerint] bogstav affaldt A. 2. Awendzbergh] Awendbergh Aa. 3. asscensionem] = ascensionem .
a. litteras] kendes ikke.

Oversættelse

Jens Brandsen til alle, som ser dette brev, evig hilsen i Herren. Alle nulevende og tilkommende skal vide, at jeg erkender frit og til evig besiddelse at have afstået til den velbyrdige mand hr. Jens Nielsen til Aunsbjerg, ridder, to åbne breve, af hvilke det ene drejede sig om gods, der var tilfaldet mig ved arv, det andet derimod om en gård, der på lovlig vis var pantsat til mig for 10 mark sølv efter kølnsk vægt, med al ret og frihed og med alle de artikler i de fornævnte breve, som var tilfaldet mig på lovlig vis. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd Peder Hase, Nisse Thodersen, Hvas til Salling, Jens Mikkelsen til Bosholm, Jens Thorsen, Peter Jensen, Thomas Jensen og Eskil Smed hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1404 på lørdagen nærmest før Kristi himmelfart.