[Omkr. 1404. 3. maj eller 14. oktober].


Margrete, enke efter Bo Jonsson, og deres børn Knut Boson, ridder, og Margrete Bosdotter giver afkald på alle deres rettigheder angående godset i Kinglöt, Strand, Norholm og Snopptorp, som dronning Margrete havde skænket til Eskilstuna kloster, cf. 14041014002

Udtog efter A

Tekst

Margrete, enke efter Bo Jonsson , og deres børn Knut Boson, ridder , og Margrete Bosdotter giver afkald på alle deres rettigheder angående godset i Kinglöt, Strand, Norrholm og Snopptorp, som dronning Margrete havde skænket til Eskilstuna kloster. - Oc til meræ bewaring allæ thissæ forscripnæ stucke tha hafuæ wi fornempde Gretæ fornempde Bo Ionssøns æfterleue. Knut Bossøn riddær oc Margretæ Bo dottær / syskæn waræ inciglæ met wilghæ oc witscap ladit hengæs for thettæ breff/ oc til witnisbyrdh biscop Knutz af Lyncøpung biscop Iacobs af Berghen herra Sten Bænctsons herra Iens Duwæs ridderes Dytleff Bylows Heynikæ Pinnows Olaff Mathesøns Claws Skinkels oc Hannes Krøpelins incighle ♦ Datum.

Oversættelse

Margrete, enke efter Bo Jonsson, og deres børn Knut Boson, ridder, og Margrete Bosdotter giver afkald på alle deres rettigheder angående godset i Kinglöt, Strand, Norholm og Snopptorp, som dronning Margrete havde skænket til Eskilstuna kloster, cf. nr. 453. - Og til yderligere sikring af alle disse fornævnte stykker, da har vi fornævnte Margrete, fornævnte Bo Jonssons enke, Knut Bosson, ridder, og Margrete Bodatter, søskende, med vilje og vidende ladet vore segl hænge under dette brev og biskop Knud af Linköpings, biskop Jakob af Bergens, hr. Sten Bengtssons, hr. Jens Dues, riddere, Detlev Bülows, Henneke Pinnows, Oluf Mattessons, Klaus Skinkels og Hans Krøpelins segl til vidnesbyrd. Givet