1404. 3. maj.


1404. 3. maj, Reg. Dan. nr. *3897, Margrete Dume, moder til hr. Knut Boson, stadfæster dennes salg af Gripsholm til dronning Margrete, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.