1404. 5. maj. Plön


Gerhard 6., hertug af Slesvig og greve af Holsten, tillader klostret i Reinfeld at lade 12 læster korn årligt føre toldfrit til Heiligenhafen og derfra uhindret til klostret.

Tekst efter Aa1:

Tekst

Wii Gerard van godes gnaden herrtoge tho Schlesswig, greue tho Hollsten, tho Stormarn vnd tho Schowenborch bekennen vnd betugen openbar in dissem breue, ouergeuen vnd orleuen den geistliken lueden vnd heren, deme abbete vnd conuente tho Reinnefellde, de nu sin, vnd eren nakomblingen, datt se alle thokamende iahre iesslicken iahres vrielicken møgen tho føren vnd schepen lahten an der hauen vnser stadt tho der Haunne sunder ienigerleii tollen edder ienige hinder twelff last kornes, vnd møgen de fortføren lahten tho erem closter, tho dem Reinefellde, tho erer behof vnd tho erem kosten. ♦ Vp datt disse vorschreuene støcke tho ewigen tiiden stede vnd mechtich bliuen, so hebbe wii vnse ingesegell wittliken hengen lahten an dessem breff, de gegeuen is tho Pløne na gades bort veerteinhundert iahr darna in dem veerden iahre des ersten mandages na des hilligen cruches dage, alss idt wardt gefunden. ♦ Dartho tuegen auer wehren her Iohan Howschildt, dohmher tho Schlesswig, her Niclaus Becker, karckher tho vnser leuen frowen tho Flenssborch, vnse notarii, Marquartvan dem Hagen, vnse vagett tho Pløne, Bruncke Tralow, vnse man[1] , vnd vele andre gloffwerdige luede.

1. vnse man] tilf. i marg. med henvisningstegn Aa1.

Oversættelse

Vi Gerhard af Guds nåde, hertug af Slesvig, greve af Holsten, til Stormarn og Schauenburg erkender og bevidner åbenbart i dette brev, overlader og tillader de gejstlige folk og herrer, abbeden og konventet i Reinfeld, som er der nu, og deres efterkommere, at de i alle kommende år hvert år frit kan tilføre og lade udskibe tolv læster korn i havnen i vor by Heiligenhafen uden nogen told eller forhindringer, og de kan lade dem føre videre til deres kloster i Reinfeld, til deres behov og husholdning. For at disse førskrevne punkter skal forblive stadige og gældende til evige tider, så har vi vitterligen ladet vort segl hænge på dette brev, som er givet i Plön efter Guds fødsel 1400 år, derefter i det 4. år den første mandag efter dagen, hvor det hellige kors blev fundet. Der til stede var Hr Johan Howenschild, kannik i Slesvig, hr Nicolaus Becker, præst ved Vor Frue i Flensborg, vor notar, Marquard v. d. Hagen, vor foged i Plön, Bruno Tralow, vor lensmand og mange andre troværdige folk.