1404. 11. maj.


Fru Sofie Jensdatter, enke efter Peder Basse, og sønnen Jens Basse skøder deres gods i Båg herred til Jens Pedersen af Løgismose.

Tekst efter reg

Tekst

Item ith breff, att frwe Soffie Iennsdotther, Peder Basseseffterleffuerske, oc henndis sønn Ienns Basse skøder Iens Pederssøn aff Løuitzmosse theris gods, som er enn gaard heder Bremme, Sarup oc møllenn etcetera oc allt thett de haffue arffd effter Ienns Reffuill oc hanns husfrue, y Bogeherritt ligenndis, for wederlag. ♦ Datum syndag nest for pintze dag mcdiiii.

Oversættelse

Et brev, at fru Sofie Jensdatter, Peder Basses enke, og hendes søn Jens Basse skøder Jens Pedersen af Løgismose deres gods, nemlig en gård, som hedder Bremme, Sarup og møller etc. og alt det, de har arvet efter Jens Reuel og hans hustru i Bong herred, mod vederlag. Givet søndag før pinsedag, 1404.