1404. 15. maj.


Ove, Bo og Jens Jakobsen erkender at have solgt en gård i Rejnstrup til deres slægtning Åstred Svendsen.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Aghe Iacobi et Boecius Iacobi et Iohann<e>s[1] Iacobi salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi tam <presentes>[2] quam futuri quod recognoscimus nos discreto uiro et dilecto nostro cognato Astronis[3] Swenonis lat<o>r<i> [4] presencium unam curiam cum omnibus suis pertinenciis in Ryngnestroph citam[5] pro sex solidis grossorum et non alio ualore adperpetue[6] uendedisse[7] ♦ Tunc obligamus nos per nostros[8] ueros heredes et suis heredibus et suis heredibus aproprio[9] secundum terre leges et si aliquid[10] dampnum causa mee apropriacionis <incurrerit>[11] ♦ In cuius rei testimonium sigilli nostri sunt sigilli nostri sunt appensi[12] . ♦ Datum anno domini m° cd° quarto quinta feria ante festum pentecostes

1. Iohann<e>s] Iohannis A. 2. <presentes>] mgl. A. 3. Astronis] læs Astrado . 4. lat<o>r<i> ] latere A. 5. citam] = sitam . 6. adperpetue] vistnok sammenblanding af ad perpetuum og perpetue A. 7. uendedisse] = uendidisse . 8. nostros] rettet fra meos A. 9. et suis heredibus aproprio] konstruktionen er vistnok afbrudt A. 10. aliquid] læs aliquod . 11. <incurrerit>] mgl. A. 12. sigilli nostri sunt appensi] læs sigilla nostra sunt appensa A.

Oversættelse

Ove Jakobsen, Bo Jakobsen og Jens Jakobsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindeligt med Gud. Alle, såvel (nulevende) som tilkommende, skal vide, at vi erkender at have solgt for bestandigt til den gode mand og vor kære slægtning Åstred Svendsen, nærværende brevviser, en gård i Rejnstrup med alle dens tilliggender for seks skilling grot og i ingen anden værdi. Vi forpligter os ved vore rette arvinger, og jeg hjemler hans arvinger efter landsdelens love, og hvis (han lider) noget tab på grund af min hjemling. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under. Givet i det Herrens år 1404 torsdagen før pinse.