[Efter 1404. 18. maj].


Hr. Troels, kantor i Ribe, lader hr. Jon Jakobsen, dennes hustru fru Elisabet og deres børn være kvit for al trætte angående Nørholm.

Tekst efter reg

Tekst

Item eth breff ath her Truelscantor aff Ribe lader her I<on> I<acob>ssøns[1] hustru Elseffhans husfrue och theris børn quit for alle skildnung ut in littera.

1. I<on> I<acob>ssøns] Iacob Ionssøns registraturen.

Oversættelse

Et brev, hvori hr. Troels, kantor i Ribe, lader hr. Jon Jakobsens husfrue Elisabet, hans hustru, og deres børn være kvit for al ufred, således som det fremgår af brevet.