1404. 1. juni.


Werner Hoop, borger i Lübeck, kvitterer dronning Margrete for 50 mark lybsk, som Anders Porse, foged i Horsens, har betalt ham.

Tekst efter A:

Tekst

Ic Werner Hoep borgher to Lubeke bekenne vnde bet{u/}ghe openbare in dessem breue. dat my de beschedene man Anders Porsvoghet to Hornssens heft my vornoghet vnde vorwysset myt berůen lůden dar my wol ane noghet vyftich Lubesche mark. de my bewiset weren to em van myner vrowen wegen der koninghinnen van Dennemarken. ♦ Hir vmme late ik vorbenomet Werner myne vrowen de koninghinnen vorbenomet quyd leddich vnde loes des vorscreůen gheldes ♦ Dat dit war is so hebbe ik Werner Hoep myn ingesegel vndeLasse I{ue}elborgermeyster to Hornssens Arent Kremerborghere dar sulues so hebbet se ere ingesegele myt dem mynen ghehenghet vor dessen breff ♦ Ghescreuen na godes bort veerteynhundert iar in dem veerden iare dar na des neghesten sůndaghes na des hilghen lychammes daghe

Oversættelse

Jeg Werner Hoop, borger i Lübeck bekender og bevidner åbenbart med dette brev, at den kloge mand Anders Porse, foged i Horsens med hæderlige folk har betalt og anvist mig 50 lybske mark, som blev anvist mig til ham på vegne af min frue dronningen af Danmark, hvorved jeg er fuldt tilfredsstillet. Herfor lader jeg, førnævnte Werner, min førnævnte frue dronningen være kvit, ledig og fri med hensyn til de førnævnte penge. At det er sandt, derpå har jeg, Werner Hoop hængt mit segl og Lasse Jul, borgmester i Horsens, Arnold Kremer, borger samme sted, har også hængt deres segl på dette brev. Skrevet efter Guds fødsel 1400 år i det 4 år derefter søndag næst efter den hellige legemsdag.