1404. 11. juni.


Rådmændene i Hamburg meddeler rådmændene i staden Danzig, at væbnerne Klaus Limbek og Burchard Krummedige har underrettet dem om, at de og deres venner vil lægge hindringer i vejen for englændere og hollændere på havet, og at de har svaret dem, at de vil underrette højmesterens undersåtter, englænderne og hollænderne herom.

Tekst efter Aa:

Tekst

Post salutacionem ♦ Besunderen leuen vrunde ♦ Iw geleue to weten dat Claus Leembeke vndeBorchart Krummediikknapen van wapen hebben vns mang andern worden gescreuen dat se ere vrunde vnde d{ee}nre hebben vppe der zee vmme iuwes hern vndersaten de Engelschen vnde de Hollander to hinder vnde wor se konen wente se ere vyande worden sint alse se scryuen ♦ Hir vp hebbe wy den erghenanteClawese vndeBorcharde wedder screuen dat wy iw vnde andern iuwes hern vndersaten ok den Engelschen vnde Hollandern de vorscreuen sake kundigen wolden wente were dat se ofte Henneke Leembeke Claus L{ee}mbeke vader vorscreuen ienighe maninge ofte ansprake mit rechte mochten hebben tyegen iuwes hern vndersaten de Engelschen ofte de Hollandere dar van solde en wol redelicheit vnde gud bescheet wedder van en alse wy vns vormuden ♦ Hirvmme bede wy se begerliken dat se dar en bouen iuwes hern vndersaten de Engelschen vnde de Hollandere ok andere koplude nicht beschedegheden vmme vnses denstes willen dar van vns doch neen antwerde wedder komen is ♦ Leuen vrunde ♦ Dyt kundighe wy iuwer leue vppe dat[1] * gi dat vortan andern iuwes hern steden vnde vndersaten kundigen mogen vppe dat sik een islik vorwaren moge wo dat he vare ♦ Siit gode beuolen ♦ Gescreuen vnder vnser stad secrete des mydwekens vor sunte Viti dage int iar xiiiiᶜ vnde iiii

Consules Hamborgenses.

1. dat] dat dat Aa.

Oversættelse

Efter hilsenen. Særdeles kære venner. Behag at vide, at Klaus Limbek og Burchard Krummedige, væbnere, blandt mange andre ting har skrevet til os, at de har deres venner og tjenere på havet vedrørende Eders herres undersåtter til skade for englænderne og hollænderne og hvor de kan, fordi de er blevet deres fjender, som de skriver. Herpå har vi skrevet tilbage til førnævnte Klaus og Burchard, at vi vil underrette Eder og Eders herres andre undersåtter og englænderne og hollænderne om den føromtalte sag, thi skulle det være, at de eller Henneke Limbek, førnævnte Klaus Limbeks fader, kunne have nogen retmæssig fordring eller krav mod Eders herres undersåtter, englænderne eller hollænderne, derfor skulle de vel nyde ret og godt fra dem, som vi regner med. Derfor beder vi dem indstændigt om, at de derudover ikke skader Eders herrers undersåtter englænderne og hollænderne eller andre købmænd på grund af vore fortjenester. Derpå har vi dog ikke fået noget svar. Kære venner. Dette meddeler vi Eder, så at I kan meddele det videre til Eders herrers stæder og undersåtter, for at enhver kan tage sig i agt, hvor han drager hen. Vær befalet i Gud. Skrevet under vor stads segl onsdag før sankt Vitus dag i året 1400 og 4.

Rådmændene i Hamborg