1404. 17. juni.


Notits på nederlandsk i staden Deventers kæmnerregnskab om udbetaling til piberen hos hertugen af Slesvig.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Meyer l.l

Tekst

It. des dinxdaghes na Sente Vitus dach des hertogen pipers van Sleeswiic. ende Greven van Holsten ghegheven bi ons. scepen ghehiete 2 gl.

Oversættelse

Fremdeles tirsdagen efter Sankt Vitus dag til piberen hos hertugen af Slesvig og greven af Holsten givet på vor scabiners befaling 2 gl.