1404. 20. juni.


Peder Jensen, Ribebispens official, erklærer, at præsten hr. Jens Tokkesen for livstid har lejet et grundstykke i sankt Hansgade af kapitlet i Ribe for fire skilling sterling.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus Iohannis, officialis domini episcopi Ripensis, salutem in omnium saluatore. ♦ Nouerit discretio singulorum, quod anno domini mcdiiii. proxima sexta feria ante festum beati Iohannis baptiste constitutus personaliter coram nobis pro tribunali sedente dominus Iohannes Tokkonis, sacerdos, recognouit se quendam fundum in plathea sancti Iohannis prope curiam predicti domini episcopi Ripensis ad pontem borientalem Ripis situm a capitulo Ripensi pro quatuor solidis sterlingorum procuratori eius, qui loco et tempore fuerit, annuatim in consuetis anni temporibus exponendis et soluendis ad terminum uite sue ueraciter conduxisse tali condicione, quod edificium in ipso erectum et futurum erigendum post obitum ipsi capitulo cedat sine reclamatione heredum suorum et aliorum quorumcunque iure perpetuo possidendum. ♦ Datum anno dieque supradictis nostro sub sigillo una cum sigillis uirorum discretorum dominorum clericorum Petri Swenonis, plebani, et Nicholai Petri, sacriste ecclesiæ Ripensis, presentibus appensis in testimonium premissorum.

Oversættelse

Peder Jensen, official hos den herre biskop af Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen med alles frelser. Hvert enkelt god mand skal vide, at præsten hr. Jens Tokkesen personligt gav møde for os, der sad på dommersædet, i det Herrens år 1404 nærmeste fredag før sankt Hans dag og erkendte, at han for livstid i sandhed havde lejet et grundstykke i sankt Hansgade nær fornævnte herre biskop af Ribes gård ved den nordlige bro i Ribe af kapitlet i Ribe for fire skilling sterling, årligt at udrede og betale til dets til enhver tid værende befuldmægtigede til de sædvanlige årstider, på denne betingelse, at den bygning, der er opført og i fremtiden skal opføres på den, efter død skal tilfalde dette kapitel uden indsigelse fra hans arvinger og alle andre, at besidde med rette evindeligt. Givet ovennævnte år og dag under vort segl sammen med segl tilhørende de gode mænd de herrer gejstlige Peder Svendsen, præst, og Niels Pedersen, sakristan ved kirken i Ribe, der er hængt under dette brev til vidnesbyrd om det fornævnte.