1404. 24. juni.


Hartvig Tralow pantsætter alt sit gods i Karlslunde til ridderen Jens Falk af Vallø for 200 mark lybsk og 25 mark sølv.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Harthwicus Tralow de Storthæ armiger salutem in domino sempiternam ♦ Noueritis quod recognosco me ostensori presencium domino Iohanni Falk de Walleff militi in ducentis marcis Lubicensibus necnon quindecim marcis argenti albe pecunie bone et datiue teneri et esse ueraciter obligatum sibi uel suis heredibus per me uel meos heredes proximo festo sancti Michaelis integraliter persoluendis pro qua quidem pecunie summa ipsi domino Iohanni Falk omnia bona mea et singula in Kalslundæ sitis in Twnæhæret in quibus pronunc resident Michael. Magnæs Kanutus IonssonAsserus Iacobi et Iohannes Brwn cum omnibus et singulis dictorum bonorum pertinenciis humidis et siccis mobilibus et inmobilibus nullis exceptis in pignus pono per presentes pro suis usibus libere ordinanda item condicione adiecta quod ipse dominus Iohannes aut sui heredes fructus et redditus huiusmodi bonorum annuatim percipiat uel percipiant in sortem principalis debiti minime computandos donec in termino ut premittitur legaliter redimantur ♦ Insuper anno quo bona prefata redimantur extunc fructus et redditus prescriptorum bonorum pecuniam penitus consequantur eciam sub racione tali quod bona antedicta ab ipso uel suis heredibus per me uel meos heredes per tres annos inmediate subsequentes nequaquam redimantur ♦ Item si bona premissa uendere an alienare uoluerim extunc idem dominus Iohannes bonorum predictorum consistat proximus utique empcioni ♦ Item obligo me et meos heredes sibi uel suis heredibus bona preconcepta appropriare liberare et ab impeticione cuiuscumque funditus disbrigare si ipsa bona ab ipso uel suis heredibus legaliter euincantur ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum nobilium uidelicet domini Iohan Moltike de Bawelssæmilitis Efrardi Grwbæ de Alsleff/ Efrardi Moltike de Wichsyø et Iohannis Girstingæ armigerorum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m°. cdiiii° ipso die sancti Iohannis baptiste.

Oversættelse

Hartvig Tralow, væbner i Stærrede, hilsen til alle som ser nærværende skrivelse evindelig i Herren. I skal vide, at jeg erkender at stå i skyld og gæld til brevviseren hr. Jens Falk af Vallø, ridder, for 200 lybske mark og 15 mark sølv i hvide penge, gængse og gæve, at indløse fuldt og helt til ham eller hans arvinger af mig eller mine arvinger næstfølgende mikkelsdag. For denne sum penge pantsætter jeg ved nærværende brev til hr. Jens Falk selv alt mit gods beliggende i Karlslunde i Tune herred, på hvilket Mikkel Magnussen, Knud Jensen, Asser Jakobsen og Jens Brun nu har til huse med hvert og et af omtalte gods' tilliggende, vådt som tørt, løst og fast uden undtagelse med fri råderet for ham, fremdeles med den betingelse vedføjet, at hr. Jens selv eller hans arvinger skal oppebære dette gods' årlige afgrøder og indtægter, ikke at medregnes i gældens hovedstol, indtil det indløses lovligt til terminen som før nævnt. Derudover, i det år, hvor førnævnte gods indløses, da skal afgrøder og indtægter af førnævnte gods ganske følge pengene, men under sådan betingelse, at førnævnte gods på ingen måde indløses fra ham selv eller hans arvinger i de næstfølgende tre år. Hvis jeg fremdeles ønsker at afhænde eller sælge førnævnte gods fra da af skal samme hr. Jens have fortrinsret til køb af førnævnte gods. Ligeledes forpligter jeg mig og mine arvinger til helt og holdent at overdrage, frigøre og fri førskrevne gods fra nogen som helsts krav, hvis selv godset skulle vindes retmæssigt fra ham eller hans arvinger. Til vidnesbyrd for denne sag er mit segl vedhæftet nærværende skrivelse sammen med seglene tilhørende de ædle mænd hr. Jens Moltke af Bavelse, ridder, Evert Grubbe af Alslev, Evert Moltke af Veksø og Jens Gyrsting, væbnere. Givet i det Herens år 1404 på sankt Johannes Døberens dag.