1404. [Omkr. 27. juni]. Vadstena


Kong Erik 7. af Pommern giver Wismar samme privilegier, som hans forgængere har givet de øvrige stæder.

Tekst efter Aa1:

Tekst

Wy Erick mit gades gnadenn tho Dennemarken Swedenn Norwegenn der Wennde vnnd der Gottenn koningk vnnd hertock tho Pommernn bekennenn vnnd betůgenn apenbar inn dysem breůe dath vmb besůnder frůnthschůp vnnd leůe de wy vnnd vnse rike vann denn vann der Wismar gefůndenn hebbenn vnnd wy vnnd vnse rike vnns noch hirnhamals vann ehnn vormo<den>[1] thobefindennde vnnd vann gůnst vnnd gnade wegenn so hebbenn wy ehnn solcher priuilegien vnnd gerechticheidenn gegůndt inn vnsernn rikenn tho hebbenn vnnd tho netennde alse se mit denn andernn stedenn vann vnsernn hernn vnnd vorůarnn koningenn inn dysenn riken vann oldinges dar inne gehat vnnd genotenn hebbenn alle dewyle dath wy vnnd vnse rike anders nicht wann frůnthschup leůe vnnd gůdt vann ehnn befindenn alse wy hapenn dath wy och anders nicht befindenn ♦ Darůmb bidde wy vnnd bedenn alle vnsenn amptlůdenn vnnd vogedenn dath gi idt midt denn van der Wismar also holdenn vnnd doenn vnnd neten latenn inn aller mathe alse hir vorschreůenn steit ♦ Vordtmher offt de vann der Wismar vnnd de vann Rostocke vnnd de vann Bergenn ienige schelinge sick vnderlanck hebbenn so is vnns berichtet dath de vp recht steidt darůmb bliůe idt ock vp rechte stande vnnd tho bekanthenisse der vorgeschreůenen stůcke so hebbe wy vnse secret vor dessenn breff gehengenn latenn ♦ Datům Wastena anno domini millesimo qůadrigentesimo qůarto.

1. vormo<den>] vormo= på linieudgang Aa1.

Oversættelse

Vi Erik af Guds nåde konge af Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters konge og hetug af Pommern erkender og bevidner åbenbart i dette brev, at på grund af særligt venskab og kærlighed, som vi og vort rige har nydt hos dem fra Wismar, og vi og vort rige også i fremtiden formoder at nyde fra dem, og på grund af gunst og nåde har vi forundt dem at have og nyde sådanne privilegier og rettigheder i vort rige, som de sammen med andre stæder har haft og nydt deri fra vore herrer og forfædre, konger i disse riger fra gammel tid, al den stund at vi og vort rige ikke får andet end venskab og kærlighed og godt fra deres side, ligesom vi håber, at det ikke bliver anderledes. Derfor beder vi og byder alle vore embedsmænd og fogeder over for dem fra Wismar at behandle dem og lade dem gøre og nyde på alle måder, som her ovenfor står skrevet. Fremdeles hvis de fra Wismar og de fra Rostock og de fra Bergen har nogen strid indbyrdes, så er det meddelt os, at det skal overgives til en retslig afgørelse, derfor bliver det også overladt til retten, og til vidnesbyrd om de førnævnte stykker har vi ladet vort segl hænge på dette brev. Givet Vadstena i det Herrens år 1404.