1404. 27. juni. Foran Guldborg


Stæderne Thorn, Elbing, Königsberg og Danzigs høvedsmænd meddeler borgmestre og rådmænd i deres stæder, at Johan v. Putten og Konrad Leskow er taget til fange af danskerne og indespærret i Kalmar, og at hr. Abraham Brodersen havde anmodet om ved brev, at der skulle sendes forhandlere til dronning Margrete, men at det var blevet afslået under henvisning til, at kommendatoren i Danzig allerede var udsendt.

Tekst efter Aa

Tekst

Na dem grute ♦ Leuen hern vnde vrunde ♦ Wy don iw to weten dat wy werliken vornomen hebben dat de Denen hebben geuangenherIohanvan P{ue}tten vnd herCurd Leczkowe vnd holden se geuangen to Calmaren in deme torne/ vnd Stolle de mit en gesegelt was hebben se her gesandt vnd de brochte enen bref van en dem kompthur van der Balige biddende den kompthur dat he wolde scryuenher Abraham Broderssone dat se mochten vp ere truwe gan. vnde mochten teen to den steden de in Denemarken sint wante vnse here de homeister see heuet vtgesandt an de stede mit en touorramene enes[1] vredes tusschen der konynginne. vnd vnsen hern ♦ Ok sante her Abraham mit syme denere dem kumpthur van der Balige enen bref begerende dat he wolde sendenii riddere vnd ii erbar manne an de koningynne ok touorramene ens vredes vnd solde ok in veligen dagen stan alle de wyle dat de boden vte weren. ♦ Dat duchte vnsen heren vnd vns nycht nutte sin sint dem male dat de huskumptur van Danczik mit den sendebode n an de konynginne getogen sint vmme des suluen vredes willen touorramende vnd nv wy ok mit ganser macht vor dem slote liggenGoltborch genomet ♦ Item vort so wetet dat de komptur van der Balige wil scryuen her Abraam dat he wille herIohan vnd her Curde mit eren deneren laten vp ere truwe gan vnd dar wil he gud vor sin dat se holden solden. ♦ Wille gy icht dat wy hir by dun sullen dat moge gy vns scryuen ♦ Desse tydinge hebben wy vp dessen dach ♦ Got sy mit iv ♦ Gegeuen vor Goltborch up Gotlande des vrydages Iohannis baptiste.

Houetlude der iiii stede vt Prusen nv vppe Gotlande wesende.

1. enes] enes enes Aa.

Oversættelse

Efter hilsenen. Kære herrer og venner Vi lader Eder vide, at vi i sandhed har erfaret, at danskerne har fanget hr. Johan v. Putten og hr. Konrad Leskow og holder dem fangne i Kalmar i tårnet, og Stolle, som var sejlet med dem, har de sendt hertil, og han bragte et brev fra dem til kommendatoren fra Balga, hvori de bad kommendatoren om at skrive til hr. Abraham Brodersen, at de på tro og love kunne gå og kunne drage til de stæder, som er i Danmark, fordi vor herre, højmesteren havde udsendt dem til stæderne for med dem at udhandle en fred mellem dronningen og vores herre. Ligeledes sendte hr Abraham med sin tjener kommendatoren fra Balga et brev, hvori han begærede, at han skulle sende to riddere og to agtværdige mænd til dronningen og udhandle en fred, og de skulle også holde våbenstilstand al den tid, hvor budene var ude. Dette syntes hverken vore herrer eller os at være nødvendigt, eftersom huskommendatoren fra Danzig er draget til dronningen med sendebudene for at forhandle om den samme fred, og nu ligger vi også med hele styrken foran slottet ved navn Guldborg. Fremdeles så vid, at kommendatoren fra Balga vil skrive til hr. Abraham, at han vil lade hr. Johan og hr. Konrad gå på tro og love samen med deres tjenere, og så vil han sørge for, at de overholder det. Vil I noget, som vi skal gøre i den forbindelse, så må I skrive det til os. Denne tidende har vi på denne dag. Gud være med Eder. Givet foran Guldborg på Gotland på fredag Johannes Døberen.

Høvedsmænd fra de 4 stæder i Preussen, der nu er på Gotland.