1404. 28. juni. Rom


Pave Bonifacius 9, stadfæster Bosjø klosters friheder for dets gods.

Tekst efter nil

Tekst

Bonifacii papæ octaui(!) uthgifne bulla åth Bosiö closter dhet ingen skulle uthi ringesta måtton giöra forbemelte closter någon meen hinder nachdeel eller skada. ♦ Dat. 4ta kalendas iulii pontificatus eius anno decimo quinto.

Bonifacitii(!) papæ octaui(!) missive breef gifwet archiepiscopo Lundensi angående closternunnernas i Bosiö victualia och annat godz som desz antecessorar åthniutit hafwa som blef då forringat. ♦ Dat. Rom 4 kalendas iuli pontificatus eius anno quintodecimo.

Bonifatii papæ octaui(!) uthgifne bulla åth Bosiø closter dhet ingen skulle uthi ringeste måtton giøra forde closter någon meen nacdeel och skada. ♦ Dat. 4to kalendas iulii pontificatus eius anno decimo quinto. ♦ 1404.

Oversættelse

Bulle udstedt af pave Bonifacius 9 til Bosjø kloster, at ingen på nogensomhelst måde skal lægge fornævnte kloster hindringer i vejen eller gøre det nogen forulempelse eller skade. Givet d. 28. juni i hans 15. pontifikatsår.

Pave Bonifacius 8.s[A] missivebrev givet ærkebiskoppen af Lund angående klosternonnernes i Bosjøs løsøre og deres andet gods, således som deres forgængere har nydt det, og hvilket nu var blevet forringet. Givet i Rom den 28. juni i hans 15. pontifikatsår.

Bulle, udstedt af pave Bonifacius 8.[B] til Bosjø kloster, at ingen i mindste måde skulle gøre fornævnte kloster nogen fortræd, forulempelse og skade. Givet den 28. juni i hans femtende pontifikatsår. 1404.

A. åbenbar fejl for "9.". B. åbenbar fejl for "9.".