1404. 6. juli.


Hågen Tidekesen Friis, gejstlig i Roskilde stift, sælger sin gård i Allehelgens sogn i Roskilde til Heidenrik Konradsen, borger sammesteds, for 15 mark sølv.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Haquinus Tidekini dictus Friisclericus Roskildensis dyocesis salutem in domino. ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me honesto uiro ac discreto Heydenrico Conradi ciui Roskildensi. curiam meam michi iure hereditario aduolutam. in parrochia omnium sanctorum ad partem orientalem in communi platea inter curiam domini Nicolai Henrici in qua pronunc inhabitat et curiam Andree Nicolai in qua nunc residet sitam/ pro quindecim marchis argenti bonis monetis et datiuis et nullo alio ualore cum omnibus suis pertinenciis fundis et edificiis nullisque exceptis ueraciter uendidisse et ad manus realiter assignasse perpetuo iure possidendam. recognoscentem me integrum plenarium precium ex antedicto Heydenrico totaliter subleuasse/ ♦ Ulterius obligo me et meos heredes antedicto Heydenrico et suis heredibus predictam curiam ad disbrigandum et appropriandum contradiccione et impedimento non obstantibus quorumcumque. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum scilicet Iacobi Iohannis et Petri Andreeconsulum Roskildensium uoluntarie est appensum. ♦ Datum anno domini m° cd° iiii° dominica proxima post festum uisitacionis Marie.

Oversættelse

Hågen Tidekesen, kaldet Fris, klerk i Roskilde stift, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg i sandhed har solgt til den hæderlige og gode mand Heidenreich Konradsen, borger i Roskilde, min gård, tilfaldet mig ved arveret, i Allehelgens sogn ved Algades østside mellem hr. Niels Henriksens hus, hvori han nu bor, og Anders Nielsens gård, hvori denne nu bor, for femten mark sølv, gode og gængse penge, og ikke i nogen værdi, med alle dens tilliggender, tofter og bygninger, uden undtagelse, og at jeg virkeligt har givet ham den i hænde at besidde med evig ret. Jeg erkender, at jeg fuldt ud har oppebåret den hele og fulde betaling af førnævnte Heidenreich. Yderligere forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle førnævnte Heidenreich og hans arvinger førnævnte gård uanset indsigelse og hindring fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig Jakob Jensen og Peder Andersen, rådmænd i Roskilde, frivilligt hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1404 søndagen næstefter Mariæ bebudelsesdag.