1404. 6. juli. Odense


Genbrev til forrige nr. udstedt af broder Jens Mogensen, prior for dominikanerne i Odense, og menige konvent sammesteds.

Tekst efter Aa1:

Tekst

Omnibus præsens scriptum cernentibus frater Otthoniensis[1] ordinis præprædicatorum[2] totusque conuentus ibidem salutem in domino. ♦ Notum facimus uniuersis[3] , quod nos ex uoluntate et consensu reuerendissimi magistri ordinis nostri generalis fratris Thomæde Firmo nostrumque[4] omnium deliberato animo pronunciamus[5] et obligamus nos ad mittendum Grote[6] ad dies suos expensas cottidie[7] ad cellam suam in[8] nostro conuentu per nostrum nuncium[9] tanquam fratri sacerdoti in mensa prioris[10] comedenti propter eius debilitatem, qui[11] conuentui nostro sex agros cum parte prati eis[12] orientaliter adiacente uicinioribus nostris agris nobis pro anima Hennickesens[13] dudum Otthoniensis[14] datis et[15] scotatis[16] in Thagelycke[17] aquilonaliter sitos dedit libere[18] et dimisit tali conditione, quod ad uisitandum chorum non arctetur[19] , et cum licentiam exeundi a conuentu pro suis negotiis a prælato petierit, ei licentia minime denegetur ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra una cum sigillis uirorum discretorum, uidelicet domini Nicolai Nielsen, militis, in Schowsbo[20] et Erici Stekke, Otthoniensis[21] , præsentibus sunt appensa.In cuius indtil appensa[22] ♦ Datum[23] Otthoniæ[24] anno domini mcccc quarto[25] in octaua[26] beatorum apostolorum Petri et Pauli[27]

1. Otthoniensis] Othoniensis Aa1a1, Aa1a2, Aa1b, Aa3. 2. prædicatorum] prædicator Aa1a2. 3. uniuersis] mgl. Aa1a1, Aa1a2. 4. nostrumque] rettet til nostrorum Aa1a, nostrorum Aa1a1, Aa1a2. 5. pronunciamus] søgt rettet til promittimus Aa1a, promittimus Aa1a1, Aa1a2. 6. Grote] Grotte Aa1b. 7. cottidie] Aa1a1, Aa1a2, quotidie Aa1, Aa1a, Aa1b, Aa2, Aa3. 8. in] mgl. Aa1a2. 9. nuncium] mgl. Aa1a1, Aa1a2. 10. prioris] præsens Aa1a1, Aa1a2. 11. qui] quia Aa1a1, Aa1a2. 12. eis] eius Aa1a1, Aa1a2. 13. Hennickesens] Hennikkesens Aa1a, Hennikes Aa1a1, Aa1a2, Hennikesens Aa1b. 14. Otthoniensis] Ottoniensis Aa1a2, Othoniensis Aa1a1, Aa1b, Aa3. 15. et] ac Aa1a2. 16. scotatis] Aa1a1, Aa1a2, notatis Aa1, Aa1a, Aa1b, Aa2, Aa3. . 17. Thagelycke] Thagelykke Aa1a, Aa1b, Tagelyche Aa1a1, Tagelykke Aa1a2. 18. libere] liber Aa1a1, Aa1a2. 19. arctetur] adstringatur Aa1a1, Aa1a2. 20. Schowsbo] Schovsboe Aa1b. 21. Otthoniensis] Othoniensis Aa1b, Aa3. 22. In cuius indtil appensa] mgl. Aa1a1, Aa1a2. 23. Datum] Actum Aa1a1, mgl. Aa2. 24. Otthoniæ] Othoniæ Aa1a1, Ab1b, Aa3. 25. anno domini mcccc quarto] 1404 Aa1a1. 26. octaua] octauo Aa1b. 27. beatorum apostolorum Petri et Pauli] mgl. Aa1a1 og Aa1a2.

Oversættelse

Broder Jens Mogensen, prior i Odense for dominikanerordenen, og hele menige konvent sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi gør vitterligt for alle, at vi med vilje og samtykke af vor ordens højærværdige generalmagister broder Thomas de Firmo og os alle med velberåd hu lover og forpligter os til dagligt at sende broder Johannes Grote hans udgifter, så længe han lever, til hans celle i vort klostersamfund gennem vor udsending ligesom en præstebroder, der spiser ved priorens bord, på grund af hans svaghed, han, som frit gav og tilstod vort klostersamfund seks agre tillige med en del af den eng, der stødte op til dem mod øst i nabolaget af vore agre, der var givet og skødet til os for Jens Hennekesens sjæl, i sin tid borgmester i Odense, beliggende i Dagelykke mod nord, på denne betingelse, at han ikke skal tvinges til at besøge koret, og når han beder den foresatte om tilladelse til at forlade klostersamfundet for sine anliggenders skyld, skal man allermindst nægte ham tilladelse dertil. Til vidnesbyrd her om er vore segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig hr. Niels Nielsen, ridder, i Skovsbo og Erik Stekke, borger i Odense, hængt under dette brev. Givet i Odense i det Herrens år 1404 på ottendedagen efter apostlene sankt Petrus' og sankt Paulus' dag.