1404. 6. juli.


Hr. Bjørn Olufsen erkender at have modtaget noget gods i Hellerup af fru Cecilie, Peder Knudsens enke, i god tro og at stå hende til ansvar derfor.

Tekst efter A:

Tekst

Allæ mæn thættæ breff see æller høræ helsær iech Biørn Olefssønriddæ ewinnælegæ helsnæ mæth guth ♦ Thet scal allæ mæn wetherlicht waræ nærwarændes oc kommæsculændes/ at iech wetherkænnes mech oc minæ arwingæ thænnæ nærwarændes brefførærskæ fruæZilæPæterKnwtssøneftærlewære hwes siæl guth haue at thet gooz som liggær i. Hiøltorp thær som Fiin Magnussøn nw pa boor/ thet hauer hwn antwordæt mech i gothæ tr{oe}/ ♦ Thæn sammæ gardh scal iech antworthæ hænnæ i geen/ i gothæ tr{oe} naar hwn æller hænnes arwingæ hanem i. geen willæ haue/ aff mech æller minæ arwingæ ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Eliecommendatoris ordinis sancti Iohannis in Ottonie et Petri IæcobssønGalt presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m° cd° quarto in octaua beatorum apostolorum Petri et Pauli.

Oversættelse

Jeg Bjørn Olufsen, ridder, sender evindelig hilsen med Gud til alle, der hører eller ser dette brev. Det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg og mine arvinger anerkender over nærværende brevfører, fru Cecilie, enke efter Peder Knudsen - hvis sjæl Gud have, at det gods i Hellerup, som Fin Mogensen nu bor på, det har hun overdraget mig i god tro. Samme gård skal jeg igen overdrage hende i god tro, når hun eller hendes arvinger vil have den igen fra mig eller mine arvinger. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, Elias, forstander i sankt Hans ordenshus i Odense, og Peder Jakobsen Galt. Givet i det Herrens år 1404 ottendedagen efter apostlene Petrus' og Paulus' dag.