(1)404. [Efter] 25. juli. Danzig


Reces af de preussiske stæders dag i Danzig.

Udtog efter Aa med støtte i Hanserec.:

Tekst

Anno domini etcetera cccciiii die Iacobi apostoli nuncii consulares ciuitatum Thorun Elbing Danczk de Thorun Gotfridus Rebbir Iohannes von der Mersche de Elbing Heinricus Mo[nnik] Iohannes Rode de Danczk Iohannes Godeke et Iohannes de Lapide Danczk congregati infrascripta pertractarunt.

<1-3> .....

<4> Item is vorramet das dy cleyne schiffe bynnen landes syglen moghen sunder nicht dorch den NortsůNortsůnd[1] .

<5-9> .....

1. Nortsůnd] Orssund Ba.

Oversættelse

I det Herrens år (1)404 på apostlen Jakobs dag var udsendingene, rådmændene fra stæderne Thorn, Elbing, Danzig forsamlede i Danzig, fra Thorn Gottfried Rebber, Johan v. d. Mersche, Henrik Monnik, Johan Rode, fra Danzig Johan Gotke og Johan de Lapide, og forhandlede de nedenfor skrevne sager.

<1-3> .....

<4> Fremdeles er det aftalt, at de små skibe kan sejle inden for landet, men ikke gennem Øresund.

<5-9> .....