1404. 6. august. Rom


Kardinalkollegiets kammermester Henricus, kardinalpræst af sankt Anastasia, kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse med resten.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 31

Tekst

Henricus etcetera quod reuerendus pater dominus Iacobus archiepiscopus Lundensis pro parte partis sui communis seruicii etcetera uigintiquinque florenos auri de camera nobis et pro parte partis unius eciam sui minuti seruicii etcetera duos similes florenos per manus domini Petri Iohannis canonici Lundensis solui fecit etcetera ♦ De quibus etcetera ipsum etcetera secum etcetera ♦ Uerum etcetera terminum etcetera a festo assumpcionis beate Marie uirginis proxime futuro usque ad annum prorogamus etcetera ita tamen etcetera ♦ In quorum etcetera ♦ Datum ut supra die sexta mensis augusti pontificatus ut supra anno xv°.

Oversættelse

Henrik o. s. v. 1) (Vi gør vitterligt for Eder alle,) at den ærværdige fader hr. Jakob, ærkebiskop af Lund, ved hr. Peder Jensen, kannik i Lund, o.s.v.1) har ladet indbetale 25 kammerfloriner i guld til os som en del af sit servitium commune o.s.v.1), og at han som en del af sit ene servitium minutum ligeledes har ladet indbetale to lignende floriner. Vi kvitterer o.s.v.1) Men da o.s.v.1) udskyder vi o.s.v. terminen o.s.v.1) fra næstkommende hellige jomfru Marias himmelfartsdag til om et år o.s.v.1), dog således, o.s.v.1) til vidnesbyrd o.s.v.1) Givet som ovenfor den 6. august i det femtende pontifikatsår som ovenfor.