1404. 6. august.


Optegnelse om, at en del af ærkebiskop Jakob af Lunds servispenge er blevet fordelt mellem kardinalerne.

Tekst efter A:

Tekst

Indictione xiima die vita mensis augusti reuerendus in Christo pater dominus Iacobus dei gracia archiepiscopus Lundensis soluit pro parte partis sui communis seruicii uigintiquinque florenos auri de camera et pro parte partis unius sui minuti seruicii duos similes florenos ♦ Summa florenos xxvii. ♦ Fuit promotus anno iiio Bonifacii. ♦ Fuerunt in eius promotione cardinales xv. uidelicet Florentinus Bononiensis Monopolitanus Yserniensis Branchacius et Neapolitanus Laudensis Barensis ♦ Alii mortui sunt ♦ Capit clericus collegii solidos xiii[1] et denarios vi. ♦ Restant floreni xxvi solidi xxxvi et denarii vi ♦ Capit quilibet florenum .i. solidos xxxviiiɉ denarium .iɉ. ♦ Camera apostolica portiones mortuorum .vii. que sunt floreni xii solidos xxiii denarios viiii.

1. xiii] rettet fra xxii ved ændring af 2. x til i A.

Oversættelse

I den 12. indiktion den 6. august betalte den ærværdige fader i Kristus hr. Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, 25 kammerfloriner i guld som en del af sit servitium commune og to lignende floriner som en del af sit servitium minitum. Sum: 27 floriner. Han blev forfremmet i Bonifacius' tredie år. Der var 15 kardinaler ved hans forfremmelse, nemlig (kardinalen) af Firenze, Bologna, Monopoli, Isernia, Brancacius, Napoli, Lodi og Bari. De andre er døde. Kollegiets klerk tager 13 skilling og 6 penning. Der resterer 26 floriner 36 skilling og 6 penning. Hver tager 1 florin 39 skilling minus 1 penning. Det apostoliske kammer de syv dødes lodder, som udgør 12 floriner 23 skilling 9 penning.