1404. 9. august. Vadstena


Broder Erik, ordensskriftefader i Vadstena kloster, fritager hr. Peder Jensen, fordum notar hos fru Ide af Gladsax, og Niels, franciskanermunk i Ystad, for yderligere erstatning for to bøger af den hellige Birgittas åbenbarelser, der gik tabt under en sørejse til Balga.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus presentes literas inspecturis frater Ericusconfessor generalismonasterii beate Marie uirginis et beate Birgitte in Wazstena salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi quorum interest. quod exhibitor presencium dominus P. Iohannisquondam notariusdomine Yde. de Glathsaxa. nobis pro duobus libris reuelacionum. uidelicet sexto et septimo. per quendam fratrem predicti monasterii nostri fratri Nicholaoconuentuali Ystadensiordinis fratrum minorum Lundensis diocesis olim concessis. deinde per predictum fratrem .N. predicte domine Yde concessis in manusque eiusdem domini Petri. tunc notarii. per ipsum fratrem N. traditis predicte domine allaturis. eidem fratri fideliter reportaturis. ad omnimodum beneplacitum nostrum integraliter satisfecerat maxime quia idem Petrus uersus Alamaniam nauigio transiens post mortem predicte domine Yde. Romam uisitaturus libros prelibatos gracia faciendi illos in Alamania transscribi. in naui secum habens per nimiam contrarii uentus tempestatem. eadem naui in partes minutissimas dissoluta et confracta. omnibusque mercimoniis et rebus aliis in profundum submersis in illa contentis prope portum Prutenorum dictum Balgha. asseruit ueraciter eciam tunc[1] prochdolor esse. perditos et submersos ♦ Quapropter predictos fratrem N. et dominum Petrum Iohannis presbiterum ab omni ulteriori predictorum librorum restitucionis satisfactione nobis seu successoribus nostris decetero facienda. quittos ac penitus liberos dimittimus per presentes/ sigillo conuentus nostri caudatenus appenso roboratas ♦ Datum Wazstena anno domini mcdiiii. in uigilia beati Laurencii martiris.

1. ueraciter eciam tunc] eciam tunc ueraciter med omflytningstegn Aa.

Oversættelse

Broder Erik, ordensskriftefader i den hellige jomfru Marias og sankt Birgittas kloster i Vadstena, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud. Alle, hvem det vedkommer, skal vide, at nærværende brevviser hr. Peder Jensen, fordum notar hos fru Ide af Gladsax til vort bifald i enhver henseende fuldt ud havde gjort os fyldest for to bøger af åbenbarelserne, nemlig den sjette og den syvende, der fordum var tilstået broder Niels, klosterbroder i Ystad af franciskanerordenen, Lunds stift, af en broder i vort fornævnte kloster, dernæst tilstået fornævnte fru Ida af fornævnte broder Niels og af denne broder Niels overgivet i hænde på samme hr. Peder, dengang notar, at overbringe til fornævnte frue, trofast at bringe tilbage til samme broder, især fordi samme Peder, der med skib rejste til Tyskland, idet han ville besøge Rom efter fornævnte fru Ides død, (og) havde fornævnte bøger med sig på skibet for at lade dem afskrive i Tyskland, forsikrede, at de i sandhed, da samme skib ved et alt for stærkt uvejr og modvind var gået til bunds og sønderbrudt i bitte små stykker og alle ombordværende købmandsvarer og andre ejendele var gået til bunds på det dybe hav nær preussernes havn, kaldet Balga, ligeledes dengang - o, ve - var gået tabt og til bunds. Derfor erklærer vi med dette brev fornævnte broder Niels og hr. Peder Jensen, præst, for kvit og fuldstændigt fritagede for enhver yderligere fyldestgørelse med hensyn til tilbagegivelsen af fornævnte bøger, i fremtiden at gøre over for os eller vore efterfølgere, idet det er bestyrket med vort konvents segl, der er vedhængt i en flig. Givet i Vadstena i det Herrens år 1404 dagen før martyren sankt Laurentius' dag.