1404. 12. august. S. Pietro i Rom.


Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund, biskoppen af Pistoia og abbeden i Bækkeskov kloster at indføre præsten Peder Jakobsen i et kanonikat ved kirken i Lund.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 57:

Tekst

Simili Simili modi[1] uenerabilibus fratribus ..[2] archiepiscopo Lundensi et episcopo Pistoriensi ac dilecto filio abbati monasterii in Becheskou Lundensis diocesis salutem etcetera ♦ Uite (---) dilectus filius Petrus Iacobi etcetera (---) seu alios eundem Petrum uel procuratorem suum eius nomine exnunc auctoritate nostra in predicta ecclesia Lundensi in canonicum (---) assignatis/ prebendam huiusmodi per nos ut premittitur reseruatam si tempore huiusmodi nostre reseruacionis uacabat uel postea uacauit aut cum uacauerit eidem Petro post acceptacionem predictam auctoritate prefata conferre et assignare curetis inducentes eum uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem prebende iuriumque et pertinenciarum predictorum eadem auctoritate et defendentes inductum/ sibique facientes de ipsorum canonicatus et prebende fructibus (---) seu si eisdem archiepiscopo et capitulo uel quibusuis (---) ♦ Datum ut Datum ut supra[3] .

1. Simili modi] cf. nr. 429. 2. ..] = Iacobo . 3. Datum ut supra] cf. nr. 429.

Oversættelse

På lignende måde til vore ærværdige brødre Jakob, ærkebiskop af Lund, og biskoppen af Pistoia og vor elskede søn abbeden i Bækkeskov kloster, Lunds stift, hilsen o.s.v. Det sædelige liv ( - - - )2) vor elskede søn Peder Jakobsen o. s. v.1) ( - - - )2) med vor myndighed skal skaffe samme Peder eller hans befuldmægtigede i hans navn anerkendelse som kannik og broder i fornævnte kirke i Lund, efter at ( - - - )2), og at I skal sørge for med fornævnte myndighed efter fornævnte godtagelse med al ret og tilbehør at overdrage og anvise samme Peder denne præbende, som vi, som ovenfor omtalt, har reserveret ham, hvis en sådan dengang, da vi foretog reservationen, var ledig eller senere blev ledig, eller når den bliver ledig. I skal fremdeles indføre ham eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte præbende og dens omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen og sørge for, at der fuldt ud ( - - - )2) oppebørsler af dette kanonikat og denne præbende, uanset alt det ovenfor anførte, eller uanset om samme ærkebiskop og kapitel eller hvilke som helst andre ( - - - )2). Givet som ovenfor.