[1404]. 13. august.


Hans Stolle meddeler rådet i Thorn, at han intet ved om sine herrer, at Algot Magnusson har sendt penge til Stralsund, smør til Lübeck og okser til Skåne, at han og Abraham Brodersen har haft sammenstød på Gotland, og beder om rådets hjælp, da han og hans svende mangler levnedsmidler.

Tekst efter A

Tekst

Nach mime ghar wilgen denste vnde al wat ik gudes vor magh ♦ Leuen heren ♦ Iuwe erbarkeit de wete dat wi up dessen dagh keyne tidinghe en hebben van unsen heren ♦ Wy en konen ok nicht weten wor se sin edder nicht. vnde [1] he en heft se nenen willen vor de koninghinne to brenghen sunder vns is ghezeght dat he ze wille voren uppe Wartberghe vnde wil ze schatten sunder de rechte warde en wete wi nicht wente he en wil van dem daghe mid alle nicht holde vnde ze schicken to Schone al wat se moghen dar men en harnisch mede kope. ♦ Vnde wetet dat her Alghud Manghn{ue}sson heft ghezant to dem Sunde viiiᶜ marc Swedes. vnde iiii laste botter to Lubeke . vnde lxx par ossen to Schone vnde al umme harnisch. vnde her Abram is keghen alle dre rike wante dat gheruchte gheit hir dat se hebben to hope ghewezen de uppe Ghotlande weren vnde Abram[2] vnde hebben zik gheslaghen vnde dar zin[3] vii van doet ghebleuen ♦ Vnde wetet dat se al ere harnisch begrauen hadden uppe Gotlande dat hebben ze al wedder ghehat[4] do unse heren weren af ghezeghelt ♦ Ok wetet gy leuen heren dat wi armen ghezellen[5] hyr ligghen vnde en hebben nicht to vorteren vnde en konen van hir nicht komen/ gy en willen vns denne to hůlpe komen mid iuwen kreuen wante wy hebben borghen ghezat. ♦ Leuen heren ghebedet alle weghen ouer vns armen dener ♦ Scriptum des midwekens vor assumpcionis Marie.

Hans Stolle

1. vnde ] herefter underprikket he en A. 2. vnde Abram] tilføjet over linjen A. 3. zin] . 4. ghehat] med rettelse i a A. 5. ghezellen] herefter overstreget her A.

Oversættelse

Efter min meget villige tjeneste og alt hvad jeg formår af godt. Kære herrer. Eders hæderlighed skal vide, at vi til denne dag endnu ikke har noget tidende fra vore herrer. Vi kan heller ikke vide, hvor de er eller ikke er, og han har ikke haft nogen vilje til at føre dem frem for dronningen, men det er blevet sagt os, at han ville føre dem til Wartberg og vil kræve (løse)penge af dem. Men den rette sandhed kender vi ikke, thi han vil ikke overholde noget fra mødet, og de sender alt hvad de kan til Skåne, hvormed man køber udrustning. Og vid, at hr Algot Magnusson har sendt 8 mark svensk til Stralsund og 4 læster smør til Lübeck og 70 par okser til Skåne og alt for at få udrustning, og hr Abraham er mod alle tre riger, thi rygtet går her, at de har været sammen, de, der var på Gotland, og Abraham, og har kæmpet mod hinanden, og der er blevet dræbt syv af dem. Og vid, at de havde begravet alt deres udrustning på Gotland, det har de alt sammen fået tilbage, da vore herrer var sejlet bort. Og vid, I kære herrer, at vi stakkels svende ligger her og ikke har noget at spise og ikke kan komme herfra, med mindre I vil komme os til hjælp med Eders lastskibe, thi vi har sat borgen. Kære herrer, byd allevegne over os arme tjenere. Skrevet onsdag vor Mariæ assumpcionis. Hans Stolle.