1404. 14. august. Voer klosterkirke


Broder Tyrger, abbed i Voer kloster, og hele konventet sammesteds vidimerer biskop Peder af Roskildes brev af 1404 16. juni.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus .frater. Thyrgo abbas in Oratorio totusque conuentus ibidem salutem in domino ♦ Noueritis exhibitorem presencium uenerabilem ac religiosum uirum. dominum fratrem Laurenciumabbatem Ringstadiensem sub anno domini mo. quadringentesimo quarto uigilia assumpcionis beate uirginis in ecclesia nostri monasterii ante summum altare coram nobis personaliter fuisse constitutum qui quasdam litteras ibidem et pro eodem tempore per nos inspiciendas et audiendas producebat quas inuenimus sanas ac integras et omni suspicione carentes non rasas non abolitas nec in aliqua sui parte uiciatas quarum tenor talis est. ♦ Uniuersis et singulis presentes litteras inspecturis .Petrus dei et apostolice sedis gracia episcopus Roskildensis etc. = nr. 386. ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. ♦ Datum anno die et loco supradictis.

Oversættelse

Broder Tyrger, abbed i Voer, og hele konventet sammesteds til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at nærværende brevviser den ærværdige og fromme mand hr. broder Lars, abbed i Ringsted, i det Herrens år 1404 dagen før den hellige jomfrus himmelfartsdag personlig havde givet møde for os i vor klosterkirke foran højaltret og fremførte et brev, der sammesteds og på samme tidspunkt skulle undersøges og høres af os, og vi fandt det sundt og helt og savnende enhver anledning til mistanke, uskrabet, ustunget og ubeskadiget i enhver henseende, og dets ordlyd er denne: Peder, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af Roskilde, til alle, der får dette brev at se (o.s.v. = nr. 386). Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.